QUÊ HƯƠNG ĐẤT MẸ

QUÊ HƯƠNG ĐẤT MẸ

Quê hương là, giang san đất mẹ
Nơi sinh ra, người Việt hùng anh
Quê hương là, gia tài đất Việt
Rừng vàng biển bạc, để lại cho con
Mẹ quê hương, chỉ là có một
Năm nghìn năm, dòng chảy Việt Nam
Suốt tháng năm, mang màu xanh biên biếc
Đầy quả vàng, đầy trái bạc sum sê
Mẹ quê hương, một biển trời Tổ Quốc
Đã bừng lên, đầy sức sống vinh quang
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s