LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 245 – CON ĐẾN VỚI THẦY

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
245
CON ĐẾN
VỚI THẦY

Con đến với Thầy
Vì lòng
Thành kính mến yêu
Con đến với Thầy
Vì lòng
Mến mộ của con
Con đến với Thầy
Như con
Tìm đến người Cha
Bao hi sinh
Cực nhọc vất vả
Đối với đời
Thầy là ân nhân tất cả
Xin nhận con
Cho con theo Thầy
Học những gì
Thầy truyền trao
Thầy là
Tấm gương soi
Soi đường
Cho chúng con đi
Ơn Thầy
Kể sao cho hết
Nói sao cho cùng
Trên cõi đời nầy
Biết bao người
Bất hạnh
Nhờ lời thầydạy
An ủi cuộc đời
Vượt qua
Bao nỗi khổ sầu
Trên đời nầy
Biết bao
Người sa đọa
Nhờ lời
Truyền dạy của Thầy
Ra khỏi nanh vuốt
Tà Ma
Đi vào bình yên
Xin hãy nhận
Nơi chúng con
Với tấm lòng
Trung kiên
Quyết theo Thầy
Xin Thầy nhận cho
***
Con đến với Thầy
Vì lòng
Thành kính mến yêu
Con đến với Thầy
Vì lòng
Mến mộ của con
Con đến với Thầy
Như con
Tìm đến người Cha
Bao hi sinh
Cực nhọc vất vả
Đối với đời
Thầy là ân nhân tất cả
Xin nhận con
Cho con theo Thầy
Học những gì
Thầy truyền trao
Thầy là
Tấm gương soi
Soi đường
Cho chúng con đi
Ơn Thầy
Kể sao cho hết
Nói sao cho cùng
Trên cõi đời nầy
Biết bao người
Bất hạnh
Nhờ lời thầy dạy
An ủi cuộc đời
Vượt qua
Bao nỗi khổ sầu
Trên đời nầy
Biết bao
Người sa đọa
Nhờ lời
Truyền dạy của Thầy
Ra khỏi nanh vuốt
Tà Ma
Đi vào bình yên
Xin hãy nhận
Nơi chúng con
Với tấm lòng
Trung kiên
Quyết theo Thầy
Xin Thầy nhận cho
***
Ơn Thầy
Kể sao cho hết
Nói sao cho cùng
Trên cõi đời nầy
Biết bao người
Bất hạnh
Nhờ lời thầydạy
An ủi cuộc đời
Vượt qua
Bao nỗi khổ sầu
Trên đời nầy
Biết bao
Người sa đọa
Nhờ lời
Truyền dạy của Thầy
Ra khỏi nanh vuốt
Tà Ma
Đi vào bình yên
Xin hãy nhận
Nơi chúng con
Với tấm lòng
Trung kiên
Quyết theo Thầy
Xin Thầy nhận cho
Xin hãy nhận
Nơi chúng con
Với tấm lòng
Trung kiên
Quyết theo Thầy
Xin Thầy nhận cho
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s