PHƯỚC NĂNG THẮNG SỐ

PHƯỚC NĂNG
THẮNG SỐ

Phước năng thắng số
Có nghĩa là :
Trở về Cội Nguồn gieo trồng Thiên Ý đi vào hành thiện, phước đức tự tăng, lộc, thọ tự đến chuyển đổi số mạng.
– Thời tai nạn nào cũng qua, xui xẻo nào cũng tự tan biến, từ nghèo chuyển sang giàu, từ ngu si chuyển thành thông minh, từ phàm chuyển lên Thánh.
– Không cần xem bói xem số mạng gì cả, vì đã chuyển số đổi căn. Số sanh ra phải chịu cảnh nghèo đến già, những đã trở về Cội Nguồn, số mạng chuyển đổi trở thành giàu có cao sang quyền quý. Đáng lý ra mãn kiếp trần phải sa đọa xuống Địa Phủ. Nhưng nhờ trở về Nguồn mà chuyển đổi Linh Căn, khi mãn kiếp trần siêu sanh thiên giới hưởng phước Trời an vui cực lạc.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s