ĐỔI ĐỜI

ĐỔI ĐỜI

Tôi hôm nay
Sống như cây có Gốc
Vững niềm tin
Trong cuộc sống đường đời
Tôi không quên
Đức Cha Trời Địa Mẫu
Luôn ấm lòng
Vì có Mẹ có Cha
Tôi sẽ đi
Đi tìm người khốn khổ
Trao cho người
Lời Thiên Ý Trời Cha
Để cho người
Trí mở huệ khai
Trong cuộc sống
Người thoát ra bể khổ
Và trở về Nguồn Cội
Đời hạnh phúc nở hoa
***
Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s