CÀNG TÌM CÀNG XA

CÀNG TÌM CÀNG XA

Những người đi tìm phúc, lộc, thọ, mà rời bỏ Cội Nguồn, càng tìm càng xa. Khó mong đạt đến cảnh giới đại phúc, đại lộc, đại thọ.
Những ai trở về Cội Nguồn nhận Tổ quy Tông, nhận Bổn quy Chân. Hành theo Thiên Ý thời phúc, lộc, thọ tự đến, mà không cần tìm cầu gì cả.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s