KỲ NHÂN TRONG ĐỜI

KỲ NHÂN TRONG ĐỜI

Chẳng giỏi điều binh khiển tướng
Chẳng giỏi kinh doanh quảng bá
Chẳng giỏi mưu lược võ nghệ
Không phải quyền cao chức trọng
Không phải giàu có nhất thiên hạ
Nhưng mà nhân loại đều hướng về
– Là vì người nầy
Có trong tay Văn Hóa Cội Nguồn
Lại biết trọng dụng nhân tài
Những người như thế là kỳ nhân trong đời
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s