LONG HOA THI TẬP CA NHẠC – 256 – TRÍ TUỆ SỨC MẠNH CON NGƯỜI

LONG HOA THI TẬP
CA NHẠC
256
TRÍ TUỆ
SỨC MẠNH CON NGƯỜI

Đứng trước biển
Ta thấy mình nhỏ bé
Nhìn xuống chân
Hạt cát còn nhỏ hơn Ta
Hàng triệu lần
Sóng vỗ kia
Đâu làm ta thổn thức
Sóng trong lòng
Mới dữ dằn hơn
Lửa cháy kia
Không bao lâu tự tắc
Lửa trong lòng
Lửa hận thù
Quân xâm lược
Mấy nghìn năm
Bão nào hơn
Bão lòng
Vì Tổ Quốc
Khi lòng yêu nước
Đã bùng lên
Bão không ngừng
Đến mấy nghìn thu
Núi cao chót vót
Nhưng nào bằng
Ý chí vượt tần mây
Chim kia có cánh
Mới bay
Nhưng người không cánh
Vẫn bay như thường
Vì nắm bắt
Quy Luật đất trời
Tạo lên máy móc
Vượt tầng không gian
Cá kia vượt biển
Là thường
Nhưng người vượt biển
Khắp cùng năm châu
Tàu bè
Lớn nhỏ thấp cao
Đại dương bốn biển
Ngao du khắp cùng
Không tu
Phép tắc lẫy lừng
Vận hành máy móc
Muốn gì biến ra
Muốn lạnh có lạnh
Muốn nóng có nóng
Muốn gió có gió
Muốn sáng có sáng
Nửa vòng trái đất đâu xa
Chỉ trong chốc lát
Tới nơi diệu kỳ
Tai nghe khắp cả
Địa cầu
Mắt thấy khắp cả
Đất trời càn khôn
Nửa vòng trái đất
Thấy nhau
Vị lai quá khứ
Đâu đâu cũng tường
Thời đại con người
Văn minh tột cùng
Cuộc sống nhân loài
Tiến tới cảnh giới
Địa Tiên.
Độc tài không còn
Phù hợp
Lùi về quá khứ
Tiến tới văn minh
Đại Đồng Chủ Nghĩa
Đỉnh cao con người
Con người đâu phải
Tầm thường
Mà là tiểu thiên vũ trụ
Tiến tới vận hành càn khôn
***
Đứng trước biển
Ta thấy mình nhỏ bé
Nhìn xuống chân
Hạt cát còn nhỏ hơn Ta
Hàng triệu lần
Sóng vỗ kia
Đâu làm ta thổn thức
Sóng trong lòng
Mới dữ dằn hơn
Lửa cháy kia
Không bao lâu tự tắc
Lửa trong lòng
Lửa hận thù
Quân xâm lược
Mấy nghìn năm
Bão nào hơn
Bão lòng
Vì Tổ Quốc
Khi lòng yêu nước
Đã bùng lên
Bão không ngừng
Đến mấy nghìn thu
Núi cao chót vót
Nhưng nào bằng
Ý chí vượt tần mây
Chim kia có cánh
Mới bay
Nhưng người không cánh
Vẫn bay như thường
Vì nắm bắt
Quy Luật đất trời
Tạo lên máy móc
Vượt tần không gian
Cá kia vượt biển
Là thường
Nhưng người vượt biển
Khắp cùng năm châu
Tàu bè
Lớn nhỏ thấp cao
Đại dương bốn biển
Ngao du khắp cùng
Không tu
Phép tắc lẫy lừng
Vận hành máy móc
Muốn gì biến ra
Muốn lạnh có lạnh
Muốn nóng có nóng
Muốn gió có gió
Muốn sáng có sáng
Nửa vòng trái đất đâu xa
Chỉ trong chốc lát
Tới nơi diệu kỳ
Tai nghe khắp cả
Địa cầu
Mắt thấy khắp cả
Đất trời càn khôn
Nửa vòng trái đất
Thấy nhau
Vị lai quá khứ
Đâu đâu cũng tường
Thời đại con người
Văn minh tột cùng
Cuộc sống nhân loài
Tiến tới cảnh giới
Địa Tiên.
Độc tài không còn
Phù hợp
Lùi về quá khứ
Tiến tới văn minh
Đại Đồng Chủ Nghĩa
Đỉnh cao con người
Con người đâu phải
Tầm thường
Mà là tiểu thiên vũ trụ
Tiến tới vận hành càn khôn
***
Không tu
Phép tắc lẫy lừng
Vận hành máy móc
Muốn gì biến ra
Muốn lạnh có lạnh
Muốn nóng có nóng
Muốn gió có gió
Muốn sáng có sáng
Nửa vòng trái đất đâu xa
Chỉ trong chốc lát
Tới nơi diệu kỳ
Tai nghe khắp cả
Địa cầu
Mắt thấy khắp cả
Đất trời càn khôn
Nửa vòng trái đất
Thấy nhau
Vị lai quá khứ
Đâu đâu cũng tường
Thời đại con người
Văn minh tột cùng
Cuộc sống nhân loài
Tiến tới cảnh giới
Địa Tiên.
Độc tài không còn
Phù hợp
Lùi về quá khứ
Tiến tới văn minh
Đại Đồng Chủ Nghĩa
Đỉnh cao con người
Con người đâu phải
Tầm thường
Mà là tiểu thiên vũ trụ
Tiến tới vận hành càn khôn
Độc tài không còn
Phù hợp
Lùi về quá khứ
Tiến tới văn minh
Đại Đồng Chủ Nghĩa
Đỉnh cao con người
Con người đâu phải
Tầm thường
Mà là tiểu thiên vũ trụ
Tiến tới vận hành càn khôn
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s