NỒI DA NẤU THỊT

NỒI DA NẤU THỊT

Tiếng súng rền vang, cảnh quê nhà
Ầm ầm khói lửa, đạn tuôn ra
Nấm mồ còn mới, chưa lên cỏ
Xác thúi ngoài kia, diều quạ tha
Sống chui sống nhủi, nơi hầm trú
Sống đói sống nghèo, khổ tối đa
Hỏi ai, ai hỏi, ai cho biết
Vạn sự do đâu, hỡi cái Ta
Nồi da nấu thịt, nào ai khác
Củi đậu nấu đậu, thế cũng ca
Trò hề nào phải đâu chỉ thế
Mà còn làm quỷ với làm Ma
Sanh ra chào đời, vang tiếng khóc
Ô oa, ô oa thịt nấu bởi nồi da
Bài học chiến tranh, ôi tan nát
Beo xơi Sói xé, chúng chẳng tha
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s