CHẲNG RA GÌ

CHẲNG RA GÌ

Tìm đâu ra được, chữ quang vinh
Bên sói bên beo, mãi rập rình
Xem đi xét lại, đều mất Gốc
Luồn cúi Tây, Tàu, nghĩ còn trinh
Tìm danh tìm lợi, đi mấy bước
Tan đàn xẻ nghé, cảnh mưu sinh
Tự do dân chủ, toàn bánh vẽ
Sống hận sống thù, sống chênh vênh
Có Ta có Bạn, nào có dễ
Đao qua kiếm lại, đạn cùng tên
Ra gì cái cảnh, sâu thăm thẳm
Núi non đèo dốc, chúc ngược lên
Bom cày đạn xới, gieo thê thảm
Được gì nầy hỡi, cả hai bên
Quê hương đất mẹ, nhìn con trẻ
Thương quá là thương, hãy ngủ quên
Khi nào non nước bình yên
Bình minh thức dậy, các con vui đùa
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s