KHÔNG CÓ LỢI ÍCH NÀO BẰNG

KHÔNG CÓ LỢI ÍCH NÀO BẰNG

Những người trở về Cội Nguồn, dù cho không siêng năng tu học, cũng được về trời. Thậm chí chỉ lo làm ăn nhưng cũng được Tổ Tiên, Cha Trời Mẹ Trời gia hộ. Gặp nhiều may mắn trong công cuộc làm ăn. Mãn trần cũng được siêu sanh về trời.
Những người trở về Cội Nguồn thường là trong đầu có những ý tưởng mới lạ. Trí huệ khai mở diệu kỳ.
Những sự diệu kỳ như vậy, là nhờ Tổ Tiên Cội Nguồn Cha Trời Mẹ Trời làm tiêu tan ác nghiệp trong tâm. Nên trong Tâm mới có những ý tưởng mới lạ, trí huệ khai mở như vậy.
Những người trở về Cội Nguồn, thường được hưởng phúc, tài, lộc, thọ từ Trời ban cho. Cho nên người trở về Cội Nguồn không có lợi ích nào sánh bằng. Lợi ích đại phú do Thiên.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s