MÃI NỞ HOA

MÃI NỞ HOA

Dù giàu có, sang giàu cho đến mấy
Cũng không bằng, kinh giáo của Trời Cha
Dù làm Vua, hay chức quyền Tổng Thống
Phước hết rồi, thời cũng phải đọa sa
Giàu Thiên Ý, là giàu muôn kiếp tới
Nhớ một lời, địa ngục cũng thoát ra
Huống chi là, ngày đêm truyền Thiên Ý
Thành Vua Trời, cuộc sống mãi nở hoa
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s