LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 216 – GỬI NGƯỜI TÌNH XA

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
216
GỬI NGƯỜI
TÌNH XA

Gửi người tình xa
Nơi chốn phồn hoa
Đôi lời ấp ủ
Người em gái nhỏ
Quên mùa mồ côi
Bị anh bỏ rơi
Nay hết sầu
Không còn ngấm lệ
Không còn chờ đợi
Lời thề buông trôi
Tìm nơi tựa nương
Không phải người tình
Mà là về Nguồn
Nhìn Cha nhận Mẹ
Không còn mồ côi
Vui trong lời dạy
Thiên Ý Trời Cha
Vui trong đồng đạo
Cái vui không khổ
Niềm vui không sầu
Cũng chẳng
Cách trở đôi đường
Em chúc mừng
Cho anh
Tìm được người
Bạn đời
Em ngày nào
Cũng cầu Cha Trời
Mẹ Trời
Ban phúc lành
Cho nhân loại
Vạn sự bình yên
Hôm nay
Tuy đông về giá lạnh
Nhưng lòng em
Vẫn thấy ấm áp
Ấm lòng giác ngộ
Hiểu thấu sự đời
Tất cả chỉ là cát bụi
Đi vào rã tan
Chỉ có Linh Hồn
Là mới thật của Ta
Ta đã đi qua
Vô lượng kiếp hà sa
Biết bao là tình duyên
Biết bao là lời hứa hẹn
Chỉ là con số không
Có gì đâu
Tất cả đều
Bỏ lại sau lưng
Có gì đâu
Mà phải giữ người yêu
Người yêu
Bội bạc lại càng quên đi
Người yêu bội bạc
Như gió thoảng qua tai
***
Gửi người tình xa
Nơi chốn phồn hoa
Đôi lời ấp ủ
Người em gái nhỏ
Quên mùa mồ côi
Bị anh bỏ rơi
Nay hết sầu
Không còn ngấm lệ
Không còn chờ đợi
Lời thề buông trôi
Tìm nơi tựa nương
Không phải người tình
Mà là về Nguồn
Nhìn Cha nhận Mẹ
Không còn mồ côi
Vui trong lời dạy
Thiên Ý Trời Cha
Vui trong đồng đạo
Cái vui không khổ
Niềm vui không sầu
Cũng chẳng
Cách trở đôi đường
Em chúc mừng
Cho anh
Tìm được người
Bạn đời
Em ngày nào
Cũng cầu Cha Trời
Mẹ Trời
Ban phúc lành
Cho nhân loại
Vạn sự bình yên
Hôm nay
Tuy đông về giá lạnh
Nhưng lòng em
Vẫn thấy ấm áp
Ấm lòng giác ngộ
Hiểu thấu sự đời
Tất cả chỉ là cát bụi
Đi vào rã tan
Chỉ có Linh Hồn
Là mới thật của Ta
Ta đã đi qua
Vô lượng kiếp hà sa
Biết bao là tình duyên
Biết bao là lời hứa hẹn
Chỉ là con số không
Có gì đâu
Tất cả đều
Bỏ lại sau lưng
Có gì đâu
Mà phải giữ người yêu
Người yêu
Bội bạc lại càng quên đi
Người yêu bội bạc
Như gió thoảng qua tai
***
Hôm nay
Tuy đông về giá lạnh
Nhưng lòng em
Vẫn thấy ấm áp
Ấm lòng giác ngộ
Hiểu thấu sự đời
Tất cả chỉ là cát bụi
Đi vào rã tan
Chỉ có Linh Hồn
Là mới thật của Ta
Ta đã đi qua
Vô lượng kiếp hà sa
Biết bao là tình duyên
Biết bao là lời hứa hẹn
Chỉ là con số không
Có gì đâu
Tất cả đều
Bỏ lại sau lưng
Có gì đâu
Mà phải giữ người yêu
Người yêu
Bội bạc lại càng quên đi
Người yêu bội bạc
Như gió thoảng qua tai
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s