LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 217 – NỖI BUỒN CHIA LY

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
217
NỖI BUỒN
CHIA LY

Nơi cõi thiên đàng
Một cuộc chia tay
Thật buồn
Em biết anh đi
Xuống cõi hồng trần
Khó trở về
Trần gian đâu phải
Chốn yên bình
Là nơi bể khổ
Khổ chồng lên khổ
Hết rồi
Chẳng thể
Gặp lại nhau
Em biết rằng anh
Vẫn yêu em
Nhưng anh phải đi
Vì tiểu kiếp
Sắp hết
Anh cứu vớt
Những người thân
Còn lại
Nơi trần gian
Nhưng em
Không thể theo anh
Vì em không đủ sức
Theo anh
Chỉ làm khổ cho anh
Em biết
Anh đi khó trở về
Nhưng anh phải đi
Đi là hết
Đi là chết
Linh hồn đày đọa
Bơ vơ
Trôi lăng muôn ức kiếp
Ta xa nhau
Chẳng phải tại anh
Chẳng phải tại em
Mà là hết phước
Cạn đức
Nên phải xuồng trần
Tu thêm
Tu một ngày trần
Bằng ngàn ngày
Thiên giới
Em cầu nguyện cho anh
Nơi cõi trần
Gặp được Thiên Ý
Không những
Tận độ nhân loài
Dễ dàng
Mà còn trở lại
Thiên đàng dễ không
Làm vua cõi trời
Biết bao Thiên Chúng
Ước mong
Thiên Ý ra đời
Không ở thiên đàng
Mà ở tận
Nơi đáy
Bể khổ trần gian
Có lẽ anh
Quyết tìm Thiên Ý
Anh mới rời
Cõi thiên đàng
Biết ra đi
Là không bao giờ
Trở lại
Nhưng anh vẫn đi
Anh đừng quay lại
Nhìn em nữa
Tim em tan vỡ
Như muốn quỵ
Không thể đứng lên
Em mong anh
Có Thiên Ý trong tay
Thật nhiều Ngọc Mâu Ni
Em chờ anh
Em chờ anh
Chỉ là hy vọng
Mong manh
Nhưng em vẫn tin
Lòng cương quyết của anh
***
Nơi cõi thiên đàng
Một cuộc chia tay
Thật buồn
Em biết anh đi
Xuống cõi hồng trần
Khó trở về
Trần gian đâu phải
Chốn yên bình
Là nơi bể khổ
Khổ chồng lên khổ
Hết rồi
Chẳng thể
Gặp lại nhau
Em biết rằng anh
Vẫn yêu em
Nhưng anh phải đi
Vì tiểu kiếp
Sắp hết
Anh cứu vớt
Những người thân
Còn lại
Nơi trần gian
Nhưng em
Không thể theo anh
Vì em không đủ sức
Theo anh
Chỉ làm khổ cho anh
Em biết
Anh đi khó trở về
Nhưng anh phải đi
Đi là hết
Đi là chết
Linh hồn đày đọa
Bơ vơ
Trôi lăng muôn ức kiếp
Ta xa nhau
Chẳng phải tại anh
Chẳng phải tại em
Mà là hết phước
Cạn đức
Nên phải xuồng trần
Tu thêm
Tu một ngày trần
Bằng ngàn ngày
Thiên giới
Em cầu nguyện cho anh
Nơi cõi trần
Gặp được Thiên Ý
Không những
Tận độ nhân loài
Dễ dàng
Mà còn trở lại
Thiên đàng dễ không
Làm vua cõi trời
Biết bao Thiên Chúng
Ước mong
Thiên Ý ra đời
Không ở thiên đàng
Mà ở tận
Nơi đáy
Bể khổ trần gian
Có lẽ anh
Quyết tìm Thiên Ý
Anh mới rời
Cõi thiên đàng
Biết ra đi
Là không bao giờ
Trở lại
Nhưng anh vẫn đi
Anh đừng quay lại
Nhìn em nữa
Tim em tan vỡ
Như muốn quỵ
Không thể đứng lên
Em mong anh
Có Thiên Ý trong tay
Thật nhiều Ngọc Mâu Ni
Em chờ anh
Em chờ anh
Chỉ là hy vọng
Mong manh
Nhưng em vẫn tin
Lòng cương quyết của anh
***
Có lẽ anh
Quyết tìm Thiên Ý
Anh mới rời
Cõi thiên đàng
Biết ra đi
Là không bao giờ
Trở lại
Nhưng anh vẫn đi
Anh đừng quay lại
Nhìn em nữa
Tim em tan vỡ
Như muốn quỵ
Không thể đứng lên
Em mong anh
Có Thiên Ý trong tay
Thật nhiều Ngọc Mâu Ni
Em chờ anh
Em chờ anh
Chỉ là hy vọng
Mong manh
Nhưng em vẫn tin
Lòng cương quyết của anh
Em chờ anh
Em chờ anh
Chỉ là hy vọng
Mong manh
Nhưng em vẫn tin
Lòng cương quyết của anh
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s