LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 218 – TẤM LÒNG RỘNG LỚN

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
218
TẤM LÒNG
RỘNG LỚN

Hãy góp sức
Cho đời tươi sáng
Truyền kinh thơ
Cứu thế độ nhân
Làm cho
Cuộc sống an vui
Nước non non nước
Mùa xuân yên bình
Cùng chung lòng
Tôn thờ Nguồn Cội
Cùng chung tay
Mở rộng vòng tay
Dắt dìu
Nhân Loại anh em
Sang qua bờ giác
Mà lên thiên đàng
Vui nào hơn
Gieo mầm công đức
Phước nào hơn
Truyền bá kinh thơ
Lẫy lừng
Nòi giống Rồng Tiên
Uy linh vạn cõi
Vững yên nước nhà
Công khó nhọc
Những người truyền giáo
Biết bao là
Khốn khó gian nan
Khó khăn
Cho mấy vẫn cam
Làm cho non nước
Bừng lên sáng ngời
Danh thơm mãi
Ngàn đời còn mãi
Gương anh hùng
Trang trãi muôn thu
Rực hồng
Muôn cánh hoa mai
Đẹp tình non nước
Đẹp thay Tiên Rồng
Tấm lòng
Rộng lớn tấm lòng
Truyền kinh độ thế
Sáng người muôn năm
***
Hãy góp sức
Cho đời tươi sáng
Truyền kinh thơ
Cứu thế độ nhân
Làm cho
Cuộc sống an vui
Nước non non nước
Mùa xuân yên bình
Cùng chung lòng
Tôn thờ Nguồn Cội
Cùng chung tay
Mở rộng vòng tay
Dắt dìu
Nhân Loại anh em
Sang qua bờ giác
Mà lên thiên đàng
Vui nào hơn
Gieo mầm công đức
Phước nào hơn
Truyền bá kinh thơ
Lẫy lừng
Nòi giống Rồng Tiên
Uy linh vạn cõi
Vững yên nước nhà
Công khó nhọc
Những người truyền giáo
Biết bao là
Khốn khó gian nan
Khó khăn
Cho mấy vẫn cam
Làm cho non nước
Bừng lên sáng ngời
Danh thơm mãi
Ngàn đời còn mãi
Gương anh hùng
Trang trãi muôn thu
Rực hồng
Muôn cánh hoa mai
Đẹp tình non nước
Đẹp thay Tiên Rồng
Tấm lòng
Rộng lớn tấm lòng
Truyền kinh độ thế
Sáng người muôn năm
***
Khó khăn
Cho mấy vẫn cam
Làm cho non nước
Bừng lên sáng ngời
Danh thơm mãi
Ngàn đời còn mãi
Gương anh hùng
Trang trãi muôn thu
Rực hồng
Muôn cánh hoa mai
Đẹp tình non nước
Đẹp thay Tiên Rồng
Tấm lòng
Rộng lớn tấm lòng
Truyền kinh độ thế
Sáng người muôn năm
Tấm lòng
Rộng lớn tấm lòng
Truyền kinh độ thế
Sáng người muôn năm
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s