LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 219 – ĐÃ QUA RỒI

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
219
ĐÃ QUA RỒI

Chuyện xưa
Nay đã qua rồi
Tình duyên
Ngang trái u sầu
Ngăn sông cách núi
Chân trời thẳm thăm
Bởi vì
Khác lối tây đông
Tôi về Nguồn Cội
Người xa lìa Nguồn
Chạnh lòng
Nhìn gió qua đèo
Nhìn thuyền rời bến
Chân trời biệt tăm
Sang sông
Chim sáo bay đi
Thuyền nang chờ đợi
Mấy khi sáo về
Hàng cây rụng lá
Thu về
Thu đâu nhìn đến
Lời thề của cây
Cuộc đời
Mây mãi tìm ai
Tìm người là gió
Thấy đâu mà tìm
Hàng cây
Trút lá lặng im
Chịu tang trong nắng
Sầu lên mấy tầng
Chuyện xưa
Nay đã qua rồi
Buồn chi những chuyện
Xa vời xa xăm
Bèo trôi
Gặp gở lênh đênh
Kẻ theo sóng nước
Người lên bến bờ
Cội nguồn
Luôn mãi trông chờ
Người con lạc lối
Lạc loài người con
Về Nguồn
Chửng bị hành trang
Mãn trần trở lại
Quê hương cõi trời
Chuyện tình
Ngang trái lâu rồi
Có gì bận bịu
Trong lòng bỏ buông
***
Chuyện xưa
Nay đã qua rồi
Tình duyên
Ngang trái u sầu
Ngăn sông cách núi
Chân trời thẳm thăm
Bởi vì
Khác lối tây đông
Tôi về Nguồn Cội
Người xa lìa Nguồn
Chạnh lòng
Nhìn gió qua đèo
Nhìn thuyền rời bến
Chân trời biệt tăm
Sang sông
Chim sáo bay đi
Thuyền nang chờ đợi
Mấy khi sáo về
Hàng cây rụng lá
Thu về
Thu đâu nhìn đến
Lời thề của cây
Cuộc đời
Mây mãi tìm ai
Tìm người là gió
Thấy đâu mà tìm
Hàng cây
Trút lá lặng im
Chịu tang trong nắng
Sầu lên mấy tầng
Chuyện xưa
Nay đã qua rồi
Buồn chi những chuyện
Xa vời xa xăm
Bèo trôi
Gặp gở lênh đênh
Kẻ theo sóng nước
Người lên bến bờ
Cội nguồn
Luôn mãi trông chờ
Người con lạc lối
Lạc loài người con
Về Nguồn
Chửng bị hành trang
Mãn trần trở lại
Quê hương cõi trời
Chuyện tình
Ngang trái lâu rồi
Có gì bận bịu
Trong lòng bỏ buông
***
Chuyện xưa
Nay đã qua rồi
Buồn chi những chuyện
Xa vời xa xăm
Bèo trôi
Gặp gở lênh đênh
Kẻ theo sóng nước
Người lên bến bờ
Cội nguồn
Luôn mãi trông chờ
Người con lạc lối
Lạc loài người con
Về Nguồn
Chửng bị hành trang
Mãn trần trở lại
Quê hương cõi trời
Chuyện tình
Ngang trái lâu rồi
Có gì bận bịu
Trong lòng bỏ buông
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s