LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 220 – NHỮNG KẺ ĐIÊN KHÙNG

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
220
NHỮNG KẺ
ĐIÊN KHÙNG

Tôi thường gặp
Những kẻ điên khùng
Quên Cội Nguồn
Quên giống nòi
Mà cho mình tài hay
Chuyện lạ lùng
Chỉ có ở thời nay
Luôn khoe mình
Là khôn, tự vùi chôn
Nhân đức hiếu trung
Cuộc đời trên thế gian
Là đến chốn trường thi
Ai là người được siêu
Ai là người sa đọa
Nhìn xem
Lời nói và hành động
Thời hiểu rõ
Chẳng sai chi
Áo làm nên nhà tu
Áo làm nên nhà đời
Xấu xa, tuyệt vời
Đều ở tại cái tâm
Hiển Thánh, hay thành Ma
Đều không ở đâu xa
Tâm chính là Thánh
Tâm tà là Ma
Biết hiếu,
Đối với Ông Cha
Cội Nguồn vứt bỏ
Khoát áo nhà tu
Con Ma hại đời
Đường tu
Theo luật Ông Trời
Làm người bỏ Cội
Hết rồi đường tu
Đi vào đường tối tăm
Dù cho theo đạo nào
Luật nhân quả hỏi thăm
Nhân nào quả nấy
Bơ vơ lạc loài
Gốc mất
Thời cành khô ngọn héo
Luật trời luôn là thế
Đi vào mãi mãi thường còn
Lời Trời Thiên Ý
Chớ cải lời họa mang
Thuận Trời thời còn mãi
Nghịch Trời tất diệt vong
Bỏ Ông Cha
Sao nên Thánh
Bỏ Cội Nguồn
Nhất định đi vào đọa sa
Tôi thường gặp
Những người như thế
Ôi thương thay ôi thương thay
Những con người
Lạc Cội của thời nay
***
Tôi thường gặp
Những kẻ điên khùng
Quên Cội Nguồn
Quên giống nòi
Mà cho mình tài hay
Chuyện lạ lùng
Chỉ có ở thời nay
Luôn khoe mình
Là khôn, tự vùi chôn
Nhân đức hiếu trung
Cuộc đời trên thế gian
Là đến chốn trường thi
Ai là người được siêu
Ai là người sa đọa
Nhìn xem
Lời nói và hành động
Thời hiểu rõ
Chẳng sai chi
Áo làm nên nhà tu
Áo làm nên nhà đời
Xấu xa, tuyệt vời
Đều ở tại cái tâm
Hiển Thánh, hay thành Ma
Đều không ở đâu xa
Tâm chính là Thánh
Tâm tà là Ma
Biết hiếu,
Đối với Ông Cha
Cội Nguồn vứt bỏ
Khoát áo nhà tu
Con Ma hại đời
Đường tu
Theo luật Ông Trời
Làm người bỏ Cội
Hết rồi đường tu
Đi vào đường tối tăm
Dù cho theo đạo nào
Luật nhân quả hỏi thăm
Nhân nào quả nấy
Bơ vơ lạc loài
Gốc mất
Thời cành khô ngọn héo
Luật trời luôn là thế
Đi vào mãi mãi thường còn
Lời Trời Thiên Ý
Chớ cải lời họa mang
Thuận Trời thời còn mãi
Nghịch Trời tất diệt vong
Bỏ Ông Cha
Sao nên Thánh
Bỏ Cội Nguồn
Nhất định đi vào đọa sa
Tôi thường gặp
Những người như thế
Ôi thương thay ôi thương thay
Những con người
Lạc Cội của thời nay
***
Gốc mất
Thời cành khô ngọn héo
Luật trời luôn là thế
Đi vào mãi mãi thường còn
Lời Trời Thiên Ý
Chớ cải lời họa mang
Thuận Trời thời còn mãi
Nghịch Trời tất diệt vong
Bỏ Ông Cha
Sao nên Thánh
Bỏ Cội Nguồn
Nhất định đi vào đọa sa
Tôi thường gặp
Những người như thế
Ôi thương thay ôi thương thay
Những con người
Lạc Cội của thời nay
Tôi thường gặp
Những người như thế
Ôi thương thay ôi thương thay
Những con người
Lạc Cội của thời nay
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s