LỜI DẠY CỦA QUỐC TỔ

Bản Thể Cội Nguồn Vũ Trụ, chính là Bản Thể PHƯỚC, LỘC, THỌ.

1- Bản Thể tự thể Cội Nguồn Vũ Trụ khai sanh ra Thần Lực Vũ Trụ. Thần Lực vũ trụ chính là Cha Mẹ của vật chất, Từ Thần Lực Vũ Trụ chuyển hóa khai tạo lần ra thế giới vật chất. Từ thế giới vật chất hình thành lên Vũ Trụ, tam thiên đại thiên thế giới, Thiên Đàng, Trần Gian, Địa Phủ. Thất Sơn Châu Báu, Nhật Nguyệt, Tinh Tú, Thiên Hà Ngân Hà. nên gọi bản thế Cội Nguồn Vũ Trụ. Là bản thể Phúc. Bản Thể tự thể Khai Sanh Ra Thần Lực Vũ Trụ. THIÊN PHÚC
2- Bản Thể Cội Nguồn Vũ Trụ Khai Tạo lập nên sự sống muôn loài vạn vật, khắp càn khôn vũ trụ, Rong Rêu, Côn Trùng, Thảo Mộc, Bò Sát, Cầm Thú cho đến Con Người. Nên gọi Bản Thể Cội Nguồn Vũ Trụ là bản thể tự thể Sanh Lộc. Sanh Ra Sự Sống Sanh Sôi Muôn Loài Vạn Vật. BẢN THỂ CỘI NGUỒN TỰ THỂ THIÊN LỘC
3- Bản Thể Cội Nguồn Vũ Trụ là Bản Thể Trường Thọ, dùng sự Trường Thọ của mình bảo bọc cho mỗi Linh Thức Linh Căn do mình tạo ra, sống mãi không bao giờ mất đi, Sanh Tử chỉ là mượn xác Tiến Hóa Linh Hồn mà thôi. Nên gọi Bản Thể Cội Nguồn Vũ Trụ, tự thể vốn là Trường Thọ nên Linh Thức Tiểu Linh Hồn do Đại Linh Hồn Vũ Trụ tạo ra cũng Trường Thọ như Đại Linh Hồn Cội Nguồn Vũ Trụ. Nhưng Linh Thức Tiểu Linh Hồn không hề hay biết đó thối. Nên mãi đi tìm Phúc, Lộc, Thọ. Tức là đi tìm Nguồn Cội của chính mình. Tìm mãi Phúc, Lộc, Thọ, nhưng không đi đến Cội Nguồn Phúc, Lộc, Thọ. Vì không trở về Nguồn Cội. Mãi luân hồi sanh tử vì Phúc hết, Lộc cạn Thọ đi vào luân hồi. Vay trả, trả vay, luân chuyển mãi theo những định luật càn khôn vũ trụ.

Tóm Lại: Trở về Cội Nguồn là nhận Tổ quy Tông, nhận Bổn quy Chân, trở về với Phước, Lộc, Thọ. Đi vào Đại Phú Do Thiên, hưởng mãi Phúc, Lộc, Thọ không bao giờ hết.

Rời xa Cội Nguồn đi tìm Phúc, Lộc, Thọ. Đi vào tiểu phú do cần mà thôi. Đó là nói sự nổ lực lớn lao nhưng có Phúc, Lộc, Thọ rồi, xài hoài cũng hết phải làm lại từ đầu, không như những người trở về Cội Nguồn nhận Tổ Quy Tông, nhận Bổn quy Chân sống theo Thiên Ý. Phải nói là Phúc, Lộc, Thọ, đi vào vĩnh cữu đại phú do Thiên.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s