CÓ GÌ ĐÂU

CÓ GÌ ĐÂU

Có gì đâu, có gì đâu
Dạo chơi cõi thế xem coi đời trần
Xem coi quán trọ chợ đời
Trường thi tiến hóa linh hồn trường thi
Xem qua trần thế có chi
Chỉ là cõi tạm đâu như thiên đàng
Mãn trần trở lại cõi trời
Xác thân trả lại phản hồi quê tiên
Mượn thời phải trả xưa nay
Sống theo thiên luật trả vay sự thường
Sanh là đến tử là về
Tử sanh là thế có gì bận tâm
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s