NHỮNG BƯỚC SAI LẦM

NHỮNG BƯỚC SAI LẦM

Những bước sai lầm, bỏ Tổ Tiên
Gốc đã mất rồi, khổ liên miên
Rồi Nguồn bỏ Cội, ngu khôn nhỉ
Mất trí thành ra, giống kẻ điên
Thế thời, thời thế, ma với quỷ
Hoa tàn cánh rụng, gió ru êm
Tai ương kiếp nạn, luôn kéo tới
Sai lầm vì bởi, bỏ Tổ Tiên
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s