ĐỔI ĐỜI

ĐỔI ĐỜI

Con người nơi chốn hồng trần
Về Nguồn về Cội lên đò sang sông
Dù đời gian khổ nghèo xơ
Nhưng mà về Cội đổi thay cuộc đời
Về Nguồn phúc lộc tràn đầy
Đổi đời thay vận lần lần giàu sang
Cội Nguồn hôm sớm tựa nương
Tự nhiên phúc đến lộc xây cuộc đời
Quyền năng ai bằng Cha Trời
Người Cha ban phúc chuyển dời số căn
Từ họa sang phúc dễ không
Chuyển đổi số mạng về nơi Cội Nguồn
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s