LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 205 – ĐỌA XUỐNG HỒNG TRẦN

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
205
ĐỌA XUỐNG
HỒNG TRẦN

Nhận được tin báo
Em bị
Đọa xuống hồng trần
Em phạm tội gì
Hay phước đã cạn
Đành phải
Sanh xuống nhân gian
Mấy lần tin gửi
Không thấy em
Hồi âm
Ngờ đâu
Em đi vào thời gian
Đọa xuống nhân gian
Nghe đâu em
Quên mất Cội Nguồn
Quên mất
Lời dạy Cha Trời
Không nhớ đến một câu
Sao vậy em
Lòng anh bâng khuâng
Buồn tênh
Nơi thiên đàng
An vui cực lạc
Xóa tan hết rồi
Bao lời nguyện
Bao ước hẹn
Bao kỉ niệm buồn vui
Biết rằng
Em
Sanh xuống nhân gian
Tuy hết phúc trời
Nhưng cũng hưởng
Giàu sang
Tuy không quyền thế
Nhưng một đời
Sung sướng ăn dư
Anh ở thiên đàng
Nhu cầu không thiếu
Chỉ thiếu vắng em
Kỉ niệm buồn
Anh khó mà quên
Em ơi giờ đây
Em ở nơi đâu
Nơi yên bình
Hay nơi chiến tranh
Nơi lạc hậu
Hay nơi văn minh
Giờ đây
Em chẳng nhớ gì
Em là người trần
Chỉ biết nơi
Em ở
Hoàn cảnh
Đưa em đi
Anh cầu nguyện
Cho em
Làm nhiều việc thiện
Sớm quy về bờ giác
Hãy về thuyền Nguồn
Mà trở lại quên tiên
Ở thiên đàng một ngày
Bằng trần gian
Một năm
Sáu mươi năm cuộc đời
Như bóng câu cửa sổ
Thời gian vùn vụt tên bay
Hẹn gặp lại em
Không bao lâu
Nếu em về Cội
Mãn trần trở lại quê tiên
Và em cố gắng
Góp thật nhiều Thiên Ý
Làm phúc phần
Phước báo cho đời em
Không còn
Sa đọa xuống chốn nhân gian
Ở mãi thiên đàng an vui
***
Nhận được tin báo
Em bị
Đọa xuống hồng trần
Em phạm tội gì
Hay phước đã cạn
Đành phải
Sanh xuống nhân gian
Mấy lần tin gửi
Không thấy em
Hồi âm
Ngờ đâu
Em đi vào thời gian
Đọa xuống nhân gian
Nghe đâu em
Quên mất Cội Nguồn
Quên mất
Lời dạy Cha Trời
Không nhớ đến một câu
Sao vậy em
Lòng anh bâng khuâng
Buồn tênh
Nơi thiên đàng
An vui cực lạc
Xóa tan hết rồi
Bao lời nguyện
Bao ước hẹn
Bao kỉ niệm buồn vui
Biết rằng
Em
Sanh xuống nhân gian
Tuy hết phúc trời
Nhưng cũng hưởng
Giàu sang
Tuy không quyền thế
Nhưng một đời
Sung sướng ăn dư
Anh ở thiên đàng
Nhu cầu không thiếu
Chỉ thiếu vắng em
Kỉ niệm buồn
Anh khó mà quên
Em ơi giờ đây
Em ở nơi đâu
Nơi yên bình
Hay nơi chiến tranh
Nơi lạc hậu
Hay nơi văn minh
Giờ đây
Em chẳng nhớ gì
Em là người trần
Chỉ biết nơi
Em ở
Hoàn cảnh
Đưa em đi
Anh cầu nguyện
Cho em
Làm nhiều việc thiện
Sớm quay về bờ giác
Hãy về thuyền Nguồn
Mà trở lại quên tiên
Ở thiên đàng một ngày
Bằng trần gian
Một năm
Sáu mươi năm cuộc đời
Như bóng câu cửa sổ
Thời gian vùn vụt tên bay
Hẹn gặp lại em
Không bao lâu
Nếu em về Cội
Mãn trần trở lại quê tiên
Và em cố gắng
Góp thật nhiều Thiên Ý
Làm phúc phần
Phước báo cho đời em
Không còn
Sa đọa xuống chốn nhân gian
Ở mãi thiên đàng an vui
***
Ở thiên đàng một ngày
Bằng trần gian
Một năm
Sáu mươi năm cuộc đời
Như bóng câu cửa sổ
Thời gian vùn vụt tên bay
Hẹn gặp lại em
Không bao lâu
Nếu em về Cội
Mãn trần trở lại quê tiên
Và em cố gắng
Góp thật nhiều Thiên Ý
Làm phúc phần
Phước báo cho đời em
Không còn
Sa đọa xuống chốn nhân gian
Ở mãi thiên đàng an vui
Và em cố gắng
Góp thật nhiều Thiên Ý
Làm phúc phần
Phước báo cho đời em
Không còn
Sa đọa xuống chốn nhân gian
Ở mãi thiên đàng an vui
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s