LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 204 – CUỘC ĐỜI CHƠI VƠI

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
204
CUỘC ĐỜI CHƠI VƠI

Có những con người
Xem thường Cội nguồn
Không còn xanh tốt
Như chiếc lá rơi
Cuốn theo dòng xoáy
Cuộc đời chơi vơi
Những cuộc đời
Khi mất Gốc rồi
Cành khô ngọn héo
Thân cành tả tơi
Nơi biển trần
Không thuyền không đò
Làm mồi
Cho tôm cá chúng xơi
Ơi nầy, nầy hỡi ai ơi
Lối sống đẹp
Lối sống có Cội
Lối sống lành mạnh
Lối sống có Nguồn
Sống có thuyền
Đi trong bể khổ
Sống có đò
Mưa lũ qua sông
Ôi đẹp làm sao
Những con người
Biết Tổ biết Tông
Những con người
Trụ vững Cha Ông
Những con người
Làm nên lịch sử
Rạng danh thơm
Đến mấy nghìn năm
Có những con người
Chỉ biết mình
Xem thường Cội nguồn
Như làn khói mờ
Lặng mất tăm hơi
Như chiếc lá rơi
Mãi bị cuốn trôi
Trôi theo dòng xoáy
Cuộc đời chơi vơi
Những cuộc đời
Khi mất Gốc rồi
Cành khô ngọn héo
Thân cành tả tơi
Không có ngày mai
Không có tương lai
Buồn thay
Một kiếp đời
Lạc Cội lạc Nguồn
Lạc vào ác đạo
Linh Hồn trầm luân
Ức muôn kiếp khổ
Luân hồi vùi chôn
***
Có những con người
Xem thường Cội nguồn
Không còn xanh tốt
Như chiếc lá rơi
Cuốn theo dòng xoáy
Cuộc đời chơi vơi
Những cuộc đời
Khi mất Gốc rồi
Cành khô ngọn héo
Thân cành tả tơi
Nơi biển trần
Không thuyền không đò
Làm mồi
Cho tôm cá chúng xơi
Ơi nầy, nầy hỡi ai ơi
Lối sống đẹp
Lối sống có Cội
Lối sống lành mạnh
Lối sống có Nguồn
Sống có thuyền
Đi trong bể khổ
Sống có đò
Mưa lũ qua sông
Ôi đẹp làm sao
Những con người
Biết Tổ biết Tông
Những con người
Trụ vững Cha Ông
Những con người
Làm nên lịch sử
Rạng danh thơm
Đến mấy nghìn năm
Có những con người
Chỉ biết mình
Xem thường Cội nguồn
Như làn khói mờ
Lặng mất tăm hơi
Như chiếc lá rơi
Mãi bị cuốn trôi
Trôi theo dòng xoáy
Cuộc đời chơi vơi
Những cuộc đời
Khi mất Gốc rồi
Cành khô ngọn héo
Thân cành tả tơi
Không có ngày mai
Không có tương lai
Buồn thay
Một kiếp đời
Lạc Cội lạc Nguồn
Lạc vào ác đạo
Linh Hồn trầm luân
Ức muôn kiếp khổ
Luân hồi vùi chôn
***
Những cuộc đời
Khi mất Gốc rồi
Cành khô ngọn héo
Thân cành tả tơi
Không có ngày mai
Không có tương lai
Buồn thay
Một kiếp đời
Lạc Cội lạc Nguồn
Lạc vào ác đạo
Linh Hồn trầm luân
Ức muôn kiếp khổ
Luân hồi vùi chôn
Buồn thay
Một kiếp đời
Lạc Cội lạc Nguồn
Lạc vào ác đạo
Linh Hồn trầm luân
Ức muôn kiếp khổ
Luân hồi vùi chôn
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s