LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 203 – BẠO ÁC LÀM GÌ

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
203
BẠO ÁC LÀM GÌ

Hung tàn
Bạo ác làm gì
Gây thêm sóng gió
Cho đời khổ đau
Mãn trần
Hồn sẽ về đâu
Đọa sa địa ngục
Vùi chôn linh hồn
Về Nguồn
Mở rộng nhân từ
Hiếu trung tỏa sáng
Bến bờ an vui
Ác gian
Sa đọa ích chi
Họa tai, tai họa
Bám theo hại mình
Theo ai
Cho bằng theo Trời
Cội Nguồn ta đó
Cha Trời trời Cha
Giàu nghèo
Chỉ tạm trần gian
Giàu nhân giàu nghĩa
Thênh thang sang giàu
Mãn trần
Hồn được về trời
Tiêu diêu tự tại
Vĩnh hằng trường sanh
Hung tàn
Bạo ác mà chi
Để rồi khốn khổ
Âm ti đọa đày
Sống theo
Nếp sống hiền lành
Muôn đời vạn kiếp
Phước phần an vui
Gieo trồng
Thiên Ý mới cao
Thiên đàng sống mãi
Trường sanh vĩnh hằng
Làm ác
Tự đọa linh hồn
Sa vào địa ngục
Khốn cùng biết bao
Bạo ác
Hại người mà chi
Mảy lông không lọt
Nhớ ghi luật trời
Ăn năng
Sám hối phản hồi
Trở về Nguồn Cội
Linh hồn thoát siêu
***
Hung tàn
Bạo ác làm gì
Gây thêm sóng gió
Cho đời khổ đau
Mãn trần
Hồn sẽ về đâu
Đọa sa địa ngục
Vùi chôn linh hồn
Về Nguồn
Mở rộng nhân từ
Hiếu trung tỏa sáng
Bến bờ an vui
Ác gian
Sa đọa ích chi
Họa tai, tai họa
Bám theo hại mình
Theo ai
Cho bằng theo Trời
Cội Nguồn ta đó
Cha Trời trời Cha
Giàu nghèo
Chỉ tạm trần gian
Giàu nhân giàu nghĩa
Thênh thang sang giàu
Mãn trần
Hồn được về trời
Tiêu diêu tự tại
Vĩnh hằng trường sanh
Hung tàn
Bạo ác mà chi
Để rồi khốn khổ
Âm ti đọa đày
Sống theo
Nếp sống hiền lành
Muôn đời vạn kiếp
Phước phần an vui
Gieo trồng
Thiên Ý mới cao
Thiên đàng sống mãi
Trường sanh vĩnh hằng
Làm ác
Tự đọa linh hồn
Sa vào địa ngục
Khốn cùng biết bao
Bạo ác
Hại người mà chi
Mảy lông không lọt
Nhớ ghi luật trời
Ăn năng
Sám hối phản hồi
Trở về Nguồn Cội
Linh hồn thoát siêu
***
Gieo trồng
Thiên Ý mới cao
Thiên đàng sống mãi
Trường sanh vĩnh hằng
Làm ác
Tự đọa linh hồn
Sa vào địa ngục
Khốn cùng biết bao
Bạo ác
Hại người mà chi
Mảy lông không lọt
Nhớ ghi luật trời
Ăn năng
Sám hối phản hồi
Trở về Nguồn Cội
Linh hồn thoát siêu
Ăn năng
Sám hối phản hồi
Trở về Nguồn Cội
Linh hồn thoát siêu
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s