LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 202 – CÓ NHỮNG CON NGƯỜI

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
202
CÓ NHỮNG
CON NGƯỜI

Có những con người
Suốt cuộc đời
Quên bản thân
Chỉ lo cho dân
Cháy bỏng
Tình yêu thương người
Những việc làm
Vì nước vì non
Khí phách bừng lên
Trong đêm tối
Làm ngọn đuốc sáng ngời
Soi sáng
Những lối đi
Những đêm không ngủ
Cùng ngòi bút
Kinh Thơ như dòng chảy
Tràn ngập lòng người
Ôi đẹp làm sao
Những con người
Vì nước
Những con người
Kính yêu
Đem về mùa xuân
Đem về tình thương
Ôi những con người
Mang nặng lòng dân
Vì đất nước quê hương
Nhẫn nhục
Chịu đựng gian nan
Dưới ánh đèn mờ
Tôi luôn nghĩ về
Những con người
Tiếp bước
Nối chí Hùng Vương
Trải tấm lòng
Rộng lớn bao la
Vai gánh nặng
Chân xông pha
Trên con đường
Mở lối
Đại Đạo Ông Cha
Vì nước non
Phục vụ
Vì quê nhà hi sinh
Những con người
Sống mãi với thời gian
***
Có những con người
Suốt cuộc đời
Quên bản thân
Chỉ lo cho dân
Cháy bỏng
Tình yêu thương người
Những việc làm
Vì nước vì non
Khí phách bừng lên
Trong đêm tối
Làm ngọn đuốc sáng ngời
Soi sáng
Những lối đi
Những đêm không ngủ
Cùng ngòi bút
Kinh Thơ như dòng chảy
Tràn ngập lòng người
Ôi đẹp làm sao
Những con người
Vì nước
Những con người
Kính yêu
Đem về mùa xuân
Đem về tình thương
Ôi những con người
Mang nặng lòng dân
Vì đất nước quê hương
Nhẫn nhục
Chịu đựng gian nan
Dưới ánh đèn mờ
Tôi luôn nghĩ về
Những con người
Tiếp bước
Nối chí Hùng Vương
Trải tấm lòng
Rộng lớn bao la
Vai gánh nặng
Chân xông pha
Trên con đường
Mở lối
Đại Đạo Ông Cha
Vì nước non
Phục vụ
Vì quê nhà hi sinh
Những con người
Sống mãi với thời gian
***
Tôi luôn nghĩ về
Những con người
Tiếp bước
Nối chí Hùng Vương
Trải tấm lòng
Rộng lớn bao la
Vai gánh nặng
Chân xông pha
Trên con đường
Mở lối
Đại Đạo Ông Cha
Vì nước non
Phục vụ
Vì quê nhà hi sinh
Những con người
Sống mãi với thời gian
Những con người
Sống mãi với thời gian
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s