LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 201 – NÀO NGỜ

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
201
NÀO NGỜ

Những ngày
Chưa về Nguồn
Thường hay nghĩ rằng
Trần gian
Là cõi vĩnh hằng
Nên cố bám lấy
Không muốn rời xa
Nào hay
Ngoài cõi trần
Còn có
Các cõi thiên đàng
Ở các cõi trời
Cõi nước châu báu
Sáng ngời
Sung sướng biết là bao
Đâu như trần gian
Cảnh đói đau
Sanh già bệnh chết
Tan tóc chia lìa
Lắm chiến tranh
Với nỗi u sầu
Vất vã
Trên con đường
Kiếm sống
Nực mùi cạnh tranh
Giành giật hơn thua
Nỗi ưu tư
Mãi theo năm tháng
Người ra đi
Chẳng biết về đâu
Người ở lại
U sầu cuộc thế
Đường kiếm ăn
Khốn khó vô cùng
Xui rủi mãi theo mình
Nhiều khi
Trong giấc mộng
Thấy mình sa đọa
Xuống âm ti
Lòng hãi kinh
Cuộc đời là chi
Tôi chợt tỉnh
Ngoài cõi trần nầy ra
Còn biết bao
Cõi khác tốt đẹp hơn
Và tôi chọn lấy
Con đường tôi đi
Cõi trần gian
Cõi đời cạm bẫy
Chốn trường thi
Ngủ mơ trên phù du
Cuộc đời chẳng ra chi
Tôi trở về nền Quốc Giáo
Và tôi đã đi
Đi trong nắng ấm mùa xuân
Con đường trở lại
Quê hương cõi trời
Quê Hương cực lạc vĩnh hằng
***
Những ngày
Chưa về Nguồn
Thường hay nghĩ rằng
Trần gian
Là cõi vĩnh hằng
Nên cố bám lấy
Không muốn rời xa
Nào hay
Ngoài cõi trần
Còn có
Các cõi thiên đàng
Ở các cõi trời
Cõi nước châu báu
Sáng ngời
Sung sướng biết là bao
Đâu như trần gian
Cảnh đói đau
Sanh già bệnh chết
Tan tóc chia lìa
Lắm chiến tranh
Với nỗi u sầu
Vất vã
Trên con đường
Kiếm sống
Nực mùi cạnh tranh
Giành giật hơn thua
Nỗi ưu tư
Mãi theo năm tháng
Người ra đi
Chẳng biết về đâu
Người ở lại
U sầu cuộc thế
Đường kiếm ăn
Khốn khó vô cùng
Xui rủi mãi theo mình
Nhiều khi
Trong giấc mộng
Thấy mình sa đọa
Xuống âm ti
Lòng hãi kinh
Cuộc đời là chi
Tôi chợt tỉnh
Ngoài cõi trần nầy ra
Còn biết bao
Cõi khác tốt đẹp hơn
Và tôi chọn lấy
Con đường tôi đi
Cõi trần gian
Cõi đời cạm bẫy
Chốn trường thi
Ngủ mơ trên phù du
Cuộc đời chẳng ra chi
Tôi trở về nền Quốc Giáo
Và tôi đã đi
Đi trong nắng ấm mùa xuân
Con đường trở lại
Quê hương cõi trời
Quê Hương cực lạc vĩnh hằng
***
Tôi chợt tỉnh
Ngoài cõi trần nầy ra
Còn biết bao
Cõi khác tốt đẹp hơn
Và tôi chọn lấy
Con đường tôi đi
Cõi trần gian
Cõi đời cạm bẫy
Chốn trường thi
Ngủ mơ trên phù du
Cuộc đời chẳng ra chi
Tôi trở về nền Quốc Giáo
Và tôi đã đi
Đi trong nắng ấm mùa xuân
Con đường trở lại
Quê hương cõi trời
Quê Hương cực lạc vĩnh hằng
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s