LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 200 – ĐÔI CẶP THẦN TIÊN

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
200
ĐÔI CẶP THẦN TIÊN

Ở trên trời
Đôi cặp Thần Tiên
Vì nghịch duyên
Không đến
Được với nhau
Bằng nguyện
Cùng nhau
Sanh xuống nhân gian
Không may
Kẻ giàu sang
Người nghèo khó
Đôi đường cách trở
Lại không nhớ kiếp xưa
Chỉ theo nghiệp duyên
Nên hai người
Gặp nhau
Đi vào thương vào nhớ
Nên bao kỷ niệm
Thương anh ngày đó
Những ngày đợi em
Thương em ngày đó
Ta cùng trú mưa
Đi vào ước mơ
Cho tình duyên
Không nhạc phai
Thời gian qua mau
Mối tình lương duyên
Càng đằm thắm
Nhưng vẫn chưa thành
Duyên phận nghèo giàu
Còn cách xa
Bứt tường
Ngăn cách chung đôi
Tháng ngày đau nhói con tim
Thế rồi
Hai người cùng về Nguồn
Thường gặp lại nhau
Nhờ truyền kinh thơ
Nghịch duyên đã qua
Thuận duyên lại đến
Chung nhau
Trong nền Quốc Giáo
Duyên tình thắm lại
Ngăn cách không còn
Đến với nhau
Trăm năm đầu bạc
Cùng nhau về trời
An vui hạnh phúc
Vĩnh hằng chung đôi
***
Ở trên trời
Đôi cặp Thần Tiên
Vì nghịch duyên
Không đến
Được với nhau
Bằng nguyện
Cùng nhau
Sanh xuống nhân gian
Không may
Kẻ giàu sang
Người nghèo khó
Đôi đường cách trở
Lại không nhớ kiếp xưa
Chỉ theo nghiệp duyên
Nên hai người
Gặp nhau
Đi vào thương vào nhớ
Nên bao kỷ niệm
Thương anh ngày đó
Những ngày đợi em
Thương em ngày đó
Ta cùng trú mưa
Đi vào ước mơ
Cho tình duyên
Không nhạt phai
Thời gian qua mau
Mối tình lương duyên
Càng đằm thắm
Nhưng vẫn chưa thành
Duyên phận nghèo giàu
Còn cách xa
Bứt tường
Ngăn cách chung đôi
Tháng ngày đau nhói con tim
Thế rồi
Hai người cùng về Nguồn
Thường gặp lại nhau
Nhờ truyền kinh thơ
Nghịch duyên đã qua
Thuận duyên lại đến
Chung nhau
Trong nền Quốc Giáo
Duyên tình thắm lại
Ngăn cách không còn
Đến với nhau
Trăm năm đầu bạc
Cùng nhau về trời
An vui hạnh phúc
Vĩnh hằng chung đôi
***
Thế rồi
Hai người cùng về Nguồn
Thường gặp lại nhau
Nhờ truyền kinh thơ
Nghịch duyên đã qua
Thuận duyên lại đến
Chung nhau
Trong nền Quốc Giáo
Duyên tình thắm lại
Ngăn cách không còn
Đến với nhau
Trăm năm đầu bạc
Cùng nhau về trời
An vui hạnh phúc
Vĩnh hằng chung đôi
Chung nhau
Trong nền Quốc Giáo
Duyên tình thắm lại
Ngăn cách không còn
Đến với nhau
Trăm năm đầu bạc
Cùng nhau về trời
An vui hạnh phúc
Vĩnh hằng chung đôi
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s