LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 199 – THIÊN LONG ĐỊA CỐT

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
199
THIÊN LONG
ĐỊA CỐT

Nước Việt Nam
Quê Cha đất Mẹ
Cốt Địa Long
Đẹp lạ đẹp lùng
Rừng vàng
Biển bạc mây trời
Nối liền hết thảy
Khắp thời năm châu
Giống rồng Tiên
Lừng danh bao thuở
Năm nghìn năm
Rực rỡ non sông
Tuy rằng
Đôi lúc khó khăn
Nhưng không vì thế
Địa Long quên mình
Có đôi lúc
Thình lình nổi gió
Lũ ngoại xâm
Cuốn vó chạy dài
Lẫy lừng
Con cháu Lạc Hồng
Danh vang bốn bể
Ngỡ ngàng năm châu
Dân Việt Nam
Mang bầu nhiệt huyết
Đức hi sinh
Cao vút tầng mây
Căng tràn nhiệt huyết
Tung bay
Địa Linh nhân kiệt
Đẹp thay quê nhà
Núi non
Bốn bể sơn hà
Địa Long vũ trụ
Quê nhà Việt Nam
Rồng vàng
Chuyển động thế gian
Phun châu ngã ngọc
Vàng son quê nhà
Nước Việt Nam
Vua Hùng Quốc Tổ
Đấng con trời
Khai mở nước non
Địa Long vũ trụ
Đẹp xinh
Trung tâm lục địa
Trung ương địa cầu
Đất địa linh
Sáng ngời tỏa sáng
Giống Rồng Tiên
Hùng bá trời nam
Lạc hồng
Vinh hiển muôn năm
Việt Nam đất Việt
Uy linh ngàn đời
Năm châu bốn biển
Về Chầu
Việt Nam nước Việt
Đứng đầu Việt Nam
***
Nước Việt Nam
Quê Cha đất Mẹ
Cốt Địa Long
Đẹp lạ đẹp lùng
Rừng vàng
Biển bạc mây trời
Nối liền hết thảy
Khắp thời năm châu
Giống rồng Tiên
Lừng danh bao thuở
Năm nghìn năm
Rực rỡ non sông
Tuy rằng
Đôi lúc khó khăn
Nhưng không vì thế
Địa Long quên mình
Có đôi lúc
Thình lình nổi gió
Lũ ngoại xâm
Cuốn vó chạy dài
Lẫy lừng
Con cháu Lạc Hồng
Danh vang bốn bể
Ngỡ ngàng năm châu
Dân Việt Nam
Mang bầu nhiệt huyết
Đức hi sinh
Cao vút tần mây
Căng tràn nhiệt huyết
Tung bay
Địa Linh nhân kiệt
Đẹp thay quê nhà
Núi non
Bốn bể sơn hà
Địa Long vũ trụ
Quê nhà Việt Nam
Rồng vàng
Chuyển động thế gian
Phun châu ngã ngọc
Vàng son quê nhà
Nước Việt Nam
Vua Hùng Quốc Tổ
Đấng con trời
Khai mở nước non
Địa Long vũ trụ
Đẹp xinh
Trung tâm lục địa
Trung ương địa cầu
Đất địa linh
Sáng ngời tỏa sáng
Giống Rồng Tiên
Hùng bá trời nam
Lạc hồng
Vinh hiển muôn năm
Việt Nam đất Việt
Uy linh ngàn đời
Năm châu bốn biển
Về Chầu
Việt Nam nước Việt
Đứng đầu Việt Nam
***
Lạc hồng
Vinh hiển muôn năm
Việt Nam đất Việt
Uy linh ngàn đời
Năm châu bốn biển
Về Chầu
Việt Nam nước Việt
Đứng đầu Việt Nam
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s