LẠ LÀM SAO

LẠ LÀM SAO

Hôm nay tôi lại làm sao
Như là lãng trí xem vào nơi tâm
Nỗi buồn vô cớ đâu đâu
Làm tôi chới với như đang chết chìm
Không gian như có gọng kìm
Làm tôi đau đớn tâm hồn lắng lo
Sinh thời tôi biết gì đâu
Hay là kiếp trước gây tội, kiếp sau bị hành
Giờ tôi biết làm thế nào
Còn làm gì nữa, về Nguồn tỉnh tu
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s