DẠI VÀ KHÔN

DẠI VÀ KHÔN

Đã đến rồi đi, những linh hồn
Về đâu nầy hỡi, dại và khôn
Thiên đàng địa phủ, vui và khổ
Ác đã chọn rồi, hồn vùi chôn
Vào nơi địa ngục, hồn chết dở
Đầu trâu mặt ngựa, chúng chém đâm
Chết đi sống lại, hàng vạn kiếp
Vui khổ do ta, dại với khôn
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s