TRÁI TIM NHÂN ÁI

TRÁI TIM NHÂN ÁI

Ánh sáng Rồng Tiên, sáng khắp nơi
Không còn bóng tối, sống an vui
Khổ đau chấm dứt, tan nghèo đói
Sang giàu no ấm, sướng lên ngôi
Héo tàn thay thế, xanh đùm bọc
Trổ phúc trổ lành, những khắp nơi
Cội Nguồn mở rộng, tan thù hận
Trái tim nhân ái, dậy ngàn khơi
Trái tim hòa hợp, chung vận hội
Đẹp cả nhân loài, đẹp sanh sôi
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s