CẢNH THẾ TRÒ ĐỜI

CẢNH THẾ TRÒ ĐỜI

Theo thời theo thế, cảnh buồn xo
Tai chẳng buông tha, họa pha trò
Sống luồn sống cúi, thân nô lệ
Sống không ra sống, cảnh nằm co
Ném đủ thứ mùi, đời thậm tệ
Ba sôi hai lạnh, sống xin cho
Bể phúc non lành, ôi xa quá
Theo thời, theo thế, chỉ thế thôi
Cảnh thế trò đời, bè với phái
Trò hề sâu bướm, bạc như vôi
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s