LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 186 – THƯỜNG NGHE TRUYỆN KỂ

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
186
THƯỜNG NGHE
TRUYỆN KỂ

Qua lối nhỏ
Vào nhà anh
Em thường nghe truyện kể
Về
Quốc Tổ Hùng Vương
Mẹ anh kể rằng
Quốc Tổ Vua Hùng
Dựng nước Văn Lang
Không dùng gươm đao
Chỉ dùng Văn Hóa
Làm vũ khí
Hàng phục
Trăm Bộc Lạc
Theo về một mối
Trở thành
Bách Việt Văn Lang
Người thuyết ra
Thiên La đại pháp
Văn, Thơ, Kinh, Sử,
Triết, Truyện, Hò vè
Ca khúc
Chuyển xoay tình thế
Hàng phục con người
Không dùng bạo quyền
Chỉ dùng
Linh đơn Văn Hóa
Dược liệu Ý Trời
Hiện thân mặt trời
Làm tan đi bóng đêm
Ngọn đuốc soi
Nhìn thấy tương lai
Nên thiên hạ theo về
Không tốn một mũi tên
Đi vào bất chiến
Không đánh Tự nhiên thành
Thế gian khi ấy
Chỉ có Quốc Tổ Vua Hùng
Lạ nhất trên đời
Dựng nước
Không cần
Động đến gươm đao
Hàng phục thế nhân
Chẳng tốn
Một mũi tên
Độc lập
Gần ba nghìn năm
Khắp thế gian thời đó
Không có niên đại nào
Kéo dài Độc Lập
Như Niên đại Hùng Vương
Tự hào thay
Nguồn Cội dựng nước
Dân Tộc Việt Nam
Đệ Nhất Quốc Tổ Hùng Vương
Có một không hai nơi trần gian
***
Qua lối nhỏ
Vào nhà anh
Em thường nghe truyện kể
Về
Quốc Tổ Hùng Vương
Mẹ anh kể rằng
Quốc Tổ Vua Hùng
Dựng nước Văn lang
Không dùng gươm đao
Chỉ dùng Văn Hóa
Làm vũ khí
Hàng phục
Trăm Bộc Lạc
Theo về một mối
Trở thành
Bách Việt Văn Lang
Người thuyết ra
Thiên La đại pháp
Văn, Thơ, Kinh, Sử,
Triết, Truyện, Hò vè
Ca khúc
Chuyển xoay tình thế
Hàng phục con người
Không dùng bạo quyền
Chỉ dùng
Linh đơn Văn Hóa
Dược liệu Ý Trời
Hiện thân mặt trời
Làm tan đi bóng đêm
Ngọn đuốc soi
Nhìn thấy tương lai
Nên thiên hạ theo về
Không tốn một mũi tên
Đi vào bất chiến
Không đánh Tự nhiên thành
Thế gian khi ấy
Chỉ có Quốc Tổ Vua Hùng
Lạ nhất trên đời
Dựng nước
Không cần
Động đến gươm đao
Hàn phục thế nhân
Chẳng tốn
Một mũi tên
Độc lập
Gần ba nghìn năm
Khắp thế gian thời đó
Không có niên đại nào
Kéo dài Độc Lập
Như Niên đại Hùng Vương
Tự hào thay
Nguồn Cội dựng nước
Dân Tộc Việt Nam
Đệ Nhất Quốc Tổ Hùng Vương
Có một không hai nơi trần gian
***
Chỉ có Quốc Tổ Vua Hùng
Lạ nhất trên đời
Dựng nước
Không cần
Động đến gươm đao
Hàn phục thế nhân
Chẳng tốn
Một mũi tên
Độc lập
Gần ba nghìn năm
Khắp thế gian thời đó
Không có niên đại nào
Kéo dài Độc Lập
Như Niên đại Hùng Vương
Tự hào thay
Nguồn Cội dựng nước
Dân Tộc Việt Nam
Đệ Nhất Quốc Tổ Hùng Vương
Có một không hai nơi trần gian
Dân Tộc Việt Nam
Đệ Nhất Quốc Tổ Hùng Vương
Có một không hai nơi trần gian
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s