LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 187 – CÁCH NGĂN ĐÔI BỜ

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
187
CÁCH NGĂN ĐÔI BỜ

Tôi nhớ lại rằng
Cách đây không lâu
Có đôi trai gái
Thường đến với nhau
Nhưng không hiểu sao
Người con gái
Thường hay khóc thầm
Yêu một người
Nhưng mãi buồn
Duyên tình lênh đênh
Như giọt sương
Dễ đi vào tan biến
Duyên tình
Trôi theo năm tháng
Phong trần
Đều tay trắng
Chẳng có gì đâu
Buồn cho nhau
Lại thêm
Cách núi ngăn sông
Kẻ theo Cha Ông
Người rời bến Cội
Kẻ trông người đợi
Mây khói duyên tình
Vì không chung thuyền
Vì không chung lối
Nên đành cách xa
Người bay biển bắc
Người tìm biển nam
Tình yêu
Không chung lối
Tình yêu
Đi vào chia ly
Câu chuyện đã qua
Câu chuyện người ta
Cho ta suy nghĩ
Bước ra sương mù
***
Tôi nhớ lại rằng
Cách đây không lâu
Có đôi trai gái
Thường đến với nhau
Nhưng không hiểu sao
Người con gái
Thường hay khóc thầm
Yêu một người
Nhưng mãi buồn
Duyên tình lênh đênh
Như giọt sương
Dễ đi vào tan biến
Duyên tình
Trôi theo năm tháng
Phong trần
Đều tay trắng
Chẳng có gì đâu
Buồn cho nhau
Lại thêm
Cách núi ngăn sông
Kẻ theo Cha Ông
Người rời bến Cội
Kẻ trông người đợi
Mây khói duyên tình
Vì không chung thuyền
Vì không chung lối
Nên đành cách xa
Người bay biển bắc
Người tìm biển nam
Tình yêu
Không chung lối
Tình yêu
Đi vào chia ly
Câu chuyện đã qua
Câu chuyện người ta
Cho ta suy nghĩ
Bước ra sương mù
***
Kẻ theo Cha Ông
Người rời bến Cội
Kẻ trông người đợi
Mây khói duyên tình
Vì không chung thuyền
Vì không chung lối
Nên đành cách xa
Người bay biển bắc
Người tìm biển nam
Tình yêu
Không chung lối
Tình yêu
Đi vào chia ly
Câu chuyện đã qua
Câu chuyện người ta
Cho ta suy nghĩ
Bước ra sương mù
Câu chuyện đã qua
Câu chuyện người ta
Cho ta suy nghĩ
Bước ra sương mù
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s