LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 188 – LỜI DẠY CHA TRỜI

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
188
LỜI DẠY CHA TRỜI

Nầy hỡi
Những người con của ta
Pháp Thân Cha
Chỗ nào cũng có
Có thể nói
Bao bọc
Xung quanh các con
Như cá sống trong nước
Cá nghĩ gì
Nước đều biết
Sự nương tựa gần nhất
Như cá kia
Nương tựa vào nước
Tiểu Linh Hồn các con
Nương tựa vào
Đại Linh Hồn của Cha
Đại Linh Hồn của Cha
Không những
Bao bọc xung quanh con
Trên đầu các con
Sự nương tựa gần nhất
Chỉ cần làm theo
Lời dạy của Cha
Thời Pháp Thân Cha
Không những phù hộ
Hộ độ cho các con
Sống bình yên
Mà khi các con
Mãn kiếp trần
Pháp Thân Cha
Liền đưa các con về trời
Cứu khắp nhân loài
Đối với Cha
Dễ như trở bàn tay
Nếu nhân loài
Biết nghe lời Cha
Sự giải thoát
Không phải
Ở một nơi nào khác
Mà ngay chính con
Hội ngộ
Chân Tâm Chân Tánh
Lương Tâm các con
Sống theo Lương Tâm
Cũng chính là
Hành theo Thiên Ý
Các con sẽ trở thành
Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa
Kế thừa những gì
Mà Cha đã khai tạo ra
Để lại cho các con
Những người con
Biết nghe lời Cha
***
Nầy hỡi
Những người con cũa ta
Pháp Thân Cha
Chỗ nào cũng có
Có thể nói
Bao bọc
Xung quanh các con
Như cá sống trong nước
Cá nghĩ gì
Nước đều biết
Sự nương tựa gần nhất
Như cá kia
Nương tựa vào nước
Tiểu Linh Hồn các con
Nương tựa vào
Đại Linh Hồn của Cha
Đại Linh Hồn của Cha
Không những
Bao bọc xung quanh con
Trên đầu các con
Sự nương tựa gần nhất
Chỉ cần làm theo
Lời dạy của Cha
Thời Pháp Thân Cha
Không những phù hộ
Hộ độ cho các con
Sống bình yên
Mà khi các con
Mãn kiếp trần
Pháp Thân Cha
Liền đưa các con về trời
Cứu khắp nhân loài
Đối với Cha
Dễ như trở bàn tay
Nếu nhân loài
Biết nghe lời Cha
Sự giải thoát
Không phải
Ở một nơi nào khác
Mà ngay chính con
Hội ngộ
Chân Tâm Chân Tánh
Lương Tâm các con
Sống theo Lương Tâm
Cũng chính là
Hành theo Thiên Ý
Các con sẽ trở thành
Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa
Kế thừa những gì
Mà Cha đã khai tạo ra
Để lại cho các con
Những người con
Biết nghe lời Cha
***
Sự giải thoát
Không phải
Ở một nơi nào khác
Mà ngay chính con
Hội ngộ
Chân Tâm Chân Tánh
Lương Tâm các con
Sống theo Lương Tâm
Cũng chính là
Hành theo Thiên Ý
Các con sẽ trở thành
Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa
Kế thừa những gì
Mà Cha đã khai tạo ra
Để lại cho các con
Những người con
Biết nghe lời Cha
Hành theo Thiên Ý
Lời dạy của Cha
Các con sẽ trở thành
Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa
Kế thừa những gì
Mà Cha đã khai tạo ra
Để lại cho các con
Những người con
Biết nghe lời Cha
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s