LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 189 – NIỀM VUI VÀ NỖI BUỒN

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
189
NIỀM VUI

NỖI BUỒN

Muốn đến nhà em
Nhưng không dám
Sợ ba má em
Buồn lòng
Buồn nầy
Anh biết nói
Cùng ai
Biết làm sao đây
Suốt cả ngày
Nhớ mong
Xin hiểu cho em
Em là con cái
Cha mẹ em
Không cần
Môn đăng hổ đối
Nhưng không thể
Không chọn giống
Chọn Tông
Giống bỏ Cha Ông
Cội Nguồn
Không nghĩ đến
Sống không còn Gốc
Sống mất Cội Nguồn
Phận làm Cha Mẹ
Luôn là bảo vệ
Cho con
Anh nên biết rằng
Cha Mẹ em
Đâu có khó
Em là dòng giống
Tiên Rồng
Nếu anh cũng thế
Thời anh sợ gì
Không đến nhà em
Xem ra hai ta
Đâu có cách ngăn
Sao anh mãi đợi
Sao em mãi chờ
Câu chuyện đường dài
Là dài đến đâu
Nếu yêu mến nhau
Thời anh
Mạnh dạn mà đến
Cha Mẹ em nói
Không cần
Môn đăng hổ đối
Chỉ cần thật tình
Với con cái
Thật ra
Anh đâu có gì
Ngoài hai bàn tay trắng
Anh sợ em từ chối
Em chê
Em có
Đòi hỏi gì đâu
Em chỉ cần tình yêu
Tình yêu
Thủy chung gắng bó
Dù anh nghèo khó
Hai bàn tay trắng
Em chỉ cần
Hai đứa mình yêu nhau
Thủy chung, chung thủy
Đẹp tình mai sau
***
Muốn đến nhà em
Nhưng không dám
Sợ ba má em
Buồn lòng
Buồn nầy
Anh biết nói
Cùng ai
Biết làm sao đây
Suốt cả ngày
Nhớ mong
Xin hiểu cho em
Em là con cái
Cha mẹ em
Không cần
Môn đen hổ đối
Nhưng không thể
Không chọn giống
Chọn Tông
Giống bỏ Cha Ông
Cội Nguồn
Không nghĩ đến
Sống không còn Gốc
Sống mất Cội Nguồn
Phận làm Cha Mẹ
Luôn là bảo vệ
Cho con
Anh nên biết rằng
Cha Mẹ em
Đâu có khó
Em là dòng giống
Tiên Rồng
Nếu anh cũng thế
Thời anh sợ gì
Không đến nhà em
Xem ra hai ta
Đâu có cách ngăn
Sao anh mãi đợi
Sao em mãi chờ
Câu chuyện đường dài
Là dài đến đâu
Nếu yêu mến nhau
Thời anh
Mạnh dạn mà đến
Cha Mẹ em nói
Không cần
Môn đăng hổ đối
Chỉ cần thật tình
Với con cái
Thật ra
Anh đâu có gì
Ngoài hai bàn tay trắng
Anh sợ em từ chối
Em chê
Em có
Đòi hỏi gì đâu
Em chỉ cần tình yêu
Tình yêu
Thủy chung gắng bó
Dù anh nghèo khó
Hai bàn tay trắng
Em chỉ cần
Hai đứa mình yêu nhau
Thủy chung, chung thủy
Đẹp tình mai sau
***
Thật ra
Anh đâu có gì
Ngoài hai bàn tay trắng
Anh sợ em từ chối
Em chê
Em có
Đòi hỏi gì đâu
Em chỉ cần tình yêu
Tình yêu
Thủy chung gắng bó
Dù anh nghèo khó
Hai bàn tay trắng
Em chỉ cần
Hai đứa mình yêu nhau
Thủy chung, chung thủy
Đẹp tình mai sau
Em chỉ cần
Hai đứa mình yêu nhau
Thủy chung, chung thủy
Đẹp tình mai sau
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s