LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 190 – ĐỪNG BUỒN NGHE EM

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
190
ĐỪNG BUỒN
NGHE EM

Mai anh đi rồi
Đi theo truyền thống
Cội Nguồn đưa lối
Kẻ ở người đi
Tránh sao cho khỏi
Xúc động chia ly
Hẹn gặp lại nhau
Đông tàn xuân đến
Nước non đổi mới
Khúc hát mình minh
Hôm nay anh đi
Sương mờ giăng lối
Ngày mai anh về
Phơi phới mùa xuân
Ngày buồn mưa rơi
Hôm nay chia tay
Sao em không nói
Sao em cúi mặt
Em giận hờn anh chăng
Anh hiểu rồi đây
Mai anh đi rồi
Trăng gầy soi bóng
Lạnh giá đêm đông
Nên em cúi mặt
Ngăn dòng lệ rơi
Chia tay để thương
Chia tay để nhớ
Đừng buồn nghe em
Đôi ta biết rằng
Anh phải lên đường
Làm theo
Di chí Vua Hùng
Cứu thế độ nhân
Xa xôi vẫn đi
Gian khổ vẫn làm
Nếu em đã chọn
Khóm trúc thân tùng
Xin em chớ buồn
Cho nặng lòng anh
Nếu em biết rằng
Ai cũng chỉ biết mình
Thời còn gì quê hương
Có những người đi
Đi mãi không về
Mang lời thề
Vì Tổ Quốc non sông
Anh hỏi một câu
Khi trong cuộc đời
Gươm báu trao tay
Không ra tuyền tuyến
Có nghĩa gì đâu
Sao em cúi mặt
Không nói nên câu
Yêu nhau yêu trọn đời
Chia tay
Là chuyện bình thường
Hẹn ngày
Quốc Đạo trở về
Mùa xuân rực rỡ
Khắp cùng nước non
Xin em
Em hãy vui lên
Anh mang theo mãi
Làng môi nụ cười
Người em hẹn hò
Người vợ tương lai
Của đời anh
***
Mai anh đi rồi
Đi theo truyền thống
Cội Nguồn đưa lối
Kẻ ở người đi
Tránh sao cho khỏi
Xúc động chia ly
Hẹn gặp lại nhau
Đông tàn xuân đến
Nước non đổi mới
Khúc hát mình minh
Hôm nay anh đi
Sương mờ giăng lối
Ngày mai anh về
Phơi phới mùa xuân
Ngày buồn mưa rơi
Hôm nay chia tay
Sao em không nói
Sao em cúi mặt
Em giận hờn anh chăng
Anh hiểu rồi đây
Mai anh đi rồi
Trăng gầy soi bóng
Lạnh giá đêm đông
Nên em cúi mặt
Ngăn dòng lệ rơi
Chia tay để thương
Chia tay để nhớ
Đừng buồn nghe em
Đôi ta biết rằng
Anh phải lên đường
Làm theo
Di chí Vua Hùng
Cứu thế độ nhân
Xa xôi vẫn đi
Gian khổ vẫn làm
Nếu em đã chọn
Khóm trúc thân tùng
Xin em chớ buồn
Cho nặng lòng anh
Nếu em biết rằng
Ai cũng chỉ biết mình
Thời còn gì quê hương
Có những người đi
Đi mãi không về
Mang lời thề
Vì Tổ Quốc non sông
Anh hỏi một câu
Khi trong cuộc đời
Gươm báu trao tay
Không ra tuyền tuyến
Có nghĩa gì đâu
Sao em cúi mặt
Không nói nên câu
Yêu nhau yêu trọn đời
Chia tay
Là chuyện bình thường
Hẹn ngày
Quốc Đạo trở về
Mùa xuân rực rỡ
Khắp cùng nước non
Xin em
Em hãy vui lên
Anh mang theo mãi
Làng môi nụ cười
Người em hẹn hò
Người vợ tương lai
Của đời anh
***
Nếu em đã chọn
Khóm trúc thân tùng
Xin em chớ buồn
Cho nặng lòng anh
Nếu em biết rằng
Ai cũng chỉ biết mình
Thời còn gì quê hương
Có những người đi
Đi mãi không về
Mang lời thề
Vì Tổ Quốc non sông
Anh hỏi một câu
Khi trong cuộc đời
Gươm báu trao tay
Không ra tuyền tuyến
Có nghĩa gì đâu
Sao em cúi mặt
Không nói nên câu
Yêu nhau yêu trọn đời
Chia tay
Là chuyện bình thường
Hẹn ngày
Quốc Đạo trở về
Mùa xuân rực rỡ
Khắp cùng nước non
Xin em
Em hãy vui lên
Anh mang theo mãi
Làng môi nụ cười
Người em hẹn hò
Người vợ tương lai
Của đời anh
Em hãy vui lên
Anh mang theo mãi
Làng môi nụ cười
Người em hẹn hò
Người vợ tương lai
Của đời anh
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s