LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 191 – THỨC THỜI

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
191
THỨC THỜI

Đông qua rồi
Sao anh còn say ngủ
Kìa mùa xuân
Rực rỡ khắp làng quê
Xuân đã đến
Thời vui xuân anh nhé
Đông không còn
Thời bám lấy để mà chi
Anh có hiểu
Thuận Ý Trời đặng phúc
Xuân đến rồi
Anh từ chối sao nên
Ôi cái lạnh
Làm cuộc đời tê buốt
Cảnh đêm dài
Đầy tăm tối lê thê
Anh có hiểu
Luật tuần hoàn xoay chuyển
Nắng rồi mưa, xuấn đến đông ra đi
Trời là thế
Thời con người phải thế
Trời chuyển mưa
Con người sống theo mưa
Xuân đã đến
Con người theo xuân sống
Thuận Ý Trời
Muôn việc mới xuôi êm
Cơ mạc pháp
Tan dần theo năm tháng
Cơ Thánh Đức
Dần dần đến thế thay
Ngồi chờ chi
Ôi cái chờ trống vắng
Hoa nở rồi
Đàn én dệt mộng mơ
Ánh đào mai
Đã bừng lên khoe sắc
Em mong anh
Tỉnh giấc cảnh ngủ mê
Mấy giọt mưa
Nơi đông tàn còn lại
Mặt trời lên
Trong chốc lác tiêu bay
Người biết trước
Đâu cần khôn hay dại
Mà thức thời
Theo cơ tạo vận xoay
Thuận Thiên Ý
Để đi vào tồn tại
Đông đã tàn
Anh níu kéo để mà chi
***
Đông qua rồi
Sao anh còn say ngủ
Kìa mùa xuân
Rực rỡ khắp làng quê
Xuân đã đến
Thời vui xuân anh nhé
Đông không còn
Thời bám lấy để mà chi
Anh có hiểu
Thuận Ý Trời đặng phúc
Xuân đến rồi
Anh từ chối sao nên
Ôi cái lạnh
Làm cuộc đời tê buốt
Cảnh đêm dài
Đầy tăm tối lê thê
Anh có hiểu
Luật tuần hoàn xoay chuyển
Nắng rồi mưa, xuấn đến đông ra đi
Trời là thế
Thời con người phải thế
Trời chuyển mưa
Con người sống theo mưa
Xuân đã đến
Con người theo xuân sống
Thuận Ý Trời
Muôn việc mới xuôi êm
Cơ mạc pháp
Tan dần theo năm tháng
Cơ Thánh Đức
Dần dần đến thế thay
Ngồi chờ chi
Ôi cái chờ trống vắng
Hoa nở rồi
Đàn én dệt mộng mơ
Ánh đào mai
Đã bừng lên khoe sắc
Em mong anh
Tỉnh giấc cảnh ngủ mê
Mấy giọt mưa
Nơi đông tàn còn lại
Mặt trời lên
Trong chốc lác tiêu bay
Người biết trước
Đâu cần khôn hay dại
Mà thức thời
Theo cơ tạo vận xoay
Thuận Thiên Ý
Để đi vào tồn tại
Đông đã tàn
Anh níu kéo để mà chi
***
Cơ mạc pháp
Tan dần theo năm tháng
Cơ Thánh Đức
Dần dần đến thế thay
Ngồi chờ chi
Ôi cái chờ trống vắng
Hoa nở rồi
Đàn én dệt mộng mơ
Ánh đào mai
Đã bừng lên khoe sắc
Em mong anh
Tỉnh giấc cảnh ngủ mê
Mấy giọt mưa
Nơi đông tàn còn lại
Mặt trời lên
Trong chốc lác tiêu bay
Người biết trước
Đâu cần khôn hay dại
Mà thức thời
Theo cơ tạo vận xoay
Thuận Thiên Ý
Để đi vào tồn tại
Đông đã tàn
Anh níu kéo để mà chi
Thuận Thiên Ý
Để đi vào tồn tại
Đông đã tàn
Anh níu kéo để mà chi
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s