LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 192 – HỮU DUYÊN

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
192
HỮU DUYÊN

Hữu duyên
Gặp được Cội Nguồn
Phước hồng liền đến
Mọi đường mắn may
Đường lên
Lên tận cung mây
Chính là Nguồn Cội
Đắp xây cơ đồ
Cội Nguồn
Tìm đến bước vào
Coi như đã đến
Ra vào vườn xuân
Đã nhờ
Muôn kiếp luyện tu
Kiếp nầy mới được
Bước chân về Nguồn
Tử sanh sanh tử
Không còn
An vui tự tại
Vĩnh hằng an vui
Kho báu cũng đã
Tới nơi
Suốt ngày làm chủ
Báu châu ngọc ngà
Lời kinh châu báu
Ý Trời
Truyền kinh cứu khổ
Sáng bừng công danh
Tự tu tự độ
Mới hay
Vì ta đã có
Trong tay con đường
Con đường vũ trụ
Đại Đồng
Con đường tận độ
Cội Nguồn Cha Ông
Về Nguồn nuôi dưỡng
Hồn Linh
Thân Tâm an lạc
Bước đi nhẹ nhàng
Dù cho cuộc sống
Còn nghèo
Nhưng không vì thế
Nặng hoằng thâm tâm
Bước vào vận hội
Rồng Mây
Sáng bừng cuộc sống
Công danh sáng bừng
***
Hữu duyên
Gặp được Cội Nguồn
Phước hồng liền đến
Mọi đường mắn may
Đường lên
Lên tận cung mây
Chính là Nguồn Cội
Đắp xây cơ đồ
Cội Nguồn
Tìm đến bước vào
Coi như đã đến
Ra vào vườn xuân
Đã nhờ
Muôn kiếp luyện tu
Kiếp nầy mới được
Bước chân về Nguồn
Tử sanh sanh tử
Không còn
An vui tự tại
Vĩnh hằng an vui
Kho báu cũng đã
Tới nơi
Suốt ngày làm chủ
Báu châu ngọc ngà
Lời kinh châu báu
Ý Trời
Truyền kinh cứu khổ
Sáng bừng công danh
Tự tu tự độ
Mới hay
Vì ta đã có
Trong tay con đường
Con đường vũ trụ
Đại Đồng
Con đường tận độ
Cội Nguồn Cha Ông
Về Nguồn nuôi dưỡng
Hồn Linh
Thân Tâm an lạc
Bước đi nhẹ nhàng
Dù cho cuộc sống
Còn nghèo
Nhưng không vì thế
Nặng hoằng thâm tâm
Bước vào vận hội
Rồng Mây
Sáng bừng cuộc sống
Công danh sáng bừng
***
Dù cho cuộc sống
Còn nghèo
Nhưng không vì thế
Nặng hoằng thâm tâm
Bước vào vận hội
Rồng Mây
Sáng bừng cuộc sống
Công danh sáng bừng
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s