NGẨNG NGƠ LÀM GÌ

NGẨN NGƠ LÀM GÌ

Ý trời đã chuyển sang xuân
Sao ta ngơ ngẩn theo đông làm gì
Thuận thiên thời đặng phúc lành
Nghịch thiên khốn khổ tự minh diệt vong
Trời trở xuân phải theo xuân
Ấy là hợp lẽ tự nhiên sống còn
Nghịch thiên mấy kẻ yên bình
Chịu nhiều tai họa khốn cùng lao đao
Người khôn thời thuận trời cao
Sống theo Thiên Ý biết bao phúc lành
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s