ĐỜI AN LẠC

ĐỜI AN LẠC

Đời an lạc, ấm no hạnh phúc
Đạo trong đời, tỏa sáng trong ta
Còn Nguồn còn Cội nở hoa
Cùng nhau hưởng phúc cùng nhau hưởng lành
Sống là đời, không rời Nguồn Cội
Đời bình an, vận hội rồng mây
Cầu Cha cầu Mẹ Chánh Thân
Ban cho hạnh phúc chở che yên bình
Sống cuộc sống, yên lành hạnh phúc
Là biết chăm vững Gốc tốt tươi
Đơm hoa kết quả sum sê
An vui hạnh phúc no nê phúc lành
Đời an lạc, biết Nguồn biết Cội
Đời an vui, nương tựa Trời Cha
Vĩnh hằng cuộc sống thăng hoa
Mãn trần trở lại thiên tiên cõi trời
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s