TRÍ KHÔN

TRÍ KHÔN

Ở đời cuộc sống ở đời
Không quên Nguồn Cội mới là trí khôn
Hồng trần như một giấc mơ
Sống còn thác mất bến bờ là đâu
Cái khôn, khôn biết là bao
Vững Nguồn vững Cội quê tiên trở về
Tuồng đời luôn mãi nụ hề
Khói mây rồi cũng trở về khói mây
Giàu tiền giàu của như không
Giàu nhân giàu đức biết bao sang giàu
Những thứ quý nhất trên đời
Chính là Thiên Ý Cội Nguồn Văn, Kinh
Sống mà chẳng biết tu tâm
Sống mà như thế trí khôn không còn
Mặc cho thế sự đổi dời
Cội Nguồn trụ vững cuộc đời bình yên
Trí khôn, khôn nhất là Khôn
Vững Nguồn vững Cội tương lai sáng ngời
Mãn trần Hồn được về trời
An vui tự tại vĩnh hằng an vui
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s