LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 167 – AN VUI CỰC LẠC

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
167
AN VUI CỰC LẠC

Đường về
Nguồn Cội Rồng Tiên
Con đường hạnh phúc
Thiêng liêng cuộc đời
Về Nguồn
Về đến ngôi nhà
Ngôi nhà vũ trụ
Ngôi nhà tam thiên
Về Nguồn
Gần Mẹ gần Cha
Bơ vơ chấm dứt
Nở hoa linh hồn
Tiểu Linh Hồn
Gần Đại Linh Hồn
Trong lòng Cha Mẹ
Hết còn tử sanh
Gốc còn
Cành lá sum sê
Nguồn còn phúc đức
Tràn trề mắn may
Con Trời
Tìm lại Trời Cha
An vui hạnh phúc
Thăng hoa cuộc đời
Pháp thân
Cha Mẹ khắp cùng
Chỗ nào cũng có
Không lìa chúng ta
Một lời
Cầu nguyện trong tâm
Tức thời linh ứng
Ứng linh nhiệm mầu
Rõ con
Con muốn những gì
Cha Trời ban phát
Mẹ Trời ban cho
Về Nguồn
Nào phải đâu xa
Ở ngay trước mắt
Chúng ta Cội Nguồn
Nói gần
Quốc Tổ Vua Hùng
Nói xa, bản thể
Cha Trời hư không
Chỗ nào
Cũng có tối linh
Dắt dìu con cái
Tai qua phúc lành
Con Trời
Phải theo Cha Trời
Ấy là hợp lẽ
Muôn đời xưa nay
Mãn trần
Hồn đặng sanh thiên
An vui tự tại
Mãi trên thiên đàng
***
Đường về
Nguồn Cội Rồng Tiên
Con đường hạnh phúc
Thiêng liêng cuộc đời
Về Nguồn
Về đến ngôi nhà
Ngôi nhà vũ trụ
Ngôi nhà tam thiên
Về Nguồn
Gần Mẹ gần Cha
Bơ vơ chấm dứt
Nở hoa linh hồn
Tiểu Linh Hồn
Gần Đại Linh Hồn
Trong lòng Cha Mẹ
Hết còn tử sanh
Gốc còn
Cành lá sum sê
Nguồn còn phúc đức
Tràn trề mắn may
Con Trời
Tìm lại Trời Cha
An vui hạnh phúc
Thăng hoa cuộc đời
Pháp thân
Cha Mẹ khắp cùng
Chỗ nào cũng có
Không lìa chúng ta
Một lời
Cầu nguyện trong tâm
Tức thời linh ứng
Ứng linh nhiệm mầu
Rõ con
Con muốn những gì
Cha Trời ban phát
Mẹ Trời ban cho
Về Nguồn
Nào phải đâu xa
Ở ngay trước mắt
Chúng ta Cội Nguồn
Nói gần
Quốc Tổ Vua Hùng
Nói xa, bản thể
Cha Trời hư không
Chỗ nào
Cũng có tối linh
Dắt dìu con cái
Tai qua phúc lành
Con Trời
Phải theo Cha Trời
Ấy là hợp lẽ
Muôn đời xưa nay
Mãn trần
Hồn đặng sanh thiên
An vui tự tại
Mãi trên thiên đàng
***
Về Nguồn
Nào phải đâu xa
Ở ngay trước mắt
Chúng ta Cội Nguồn
Nói gần
Quốc Tổ Vua Hùng
Nói xa, bản thể
Cha Trời hư không
Chỗ nào
Cũng có tối linh
Dắt dìu con cái
Tai qua phúc lành
Con Trời
Phải theo Cha Trời
Ấy là hợp lẽ
Muôn đời xưa nay
Mãn trần
Hồn đặng sanh thiên
An vui tự tại
Mãi trên thiên đàng
Mãn trần
Hồn đặng sanh thiên
An vui tự tại
Mãi trên thiên đàng
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s