LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 166 – MỞ NƯỚC

LONG HOA THI TẬP
CA- NHẠC
166
MỞ NƯỚC

Vua Hùng ngày xưa
Ra công dựng nước
Gồm thâu bá tánh
Không cần gươm đao
Không cần cung tên
Chỉ cần xoay chuyển
Văn Hóa Cội Nguồn
Đem ra truyền bá
Không cần chém giết
Bách tộc phục tùng
Làm nên nghiệp trời
Các nước láng ghiềng
Khiếp vía hồn kinh
Văn Lang rộng lớn
Ai cũng có đất
Có ruộng để cày
Có nương canh tác
Ruộng đồng bát ngát
Thẳng cánh cò bay
Bách Việt Văn Lang
Áo ấm cơm no
Sống đời tự do
Cùng nhau chung sức
Làm nên hào hùng
Những chàng trai
Những cô gái
Con cháu Tiên rồng
Ra sức phá rừng
Đào rãnh khai mương
Những thân hình
Thon thon nhỏ bé
Ý chí phi thường
Làm nên ruộng vườn
Nương rẫy mênh mông
Lối sống Văn Minh
Đắp đập khai mương
Nước có nước không
Thường là như ý
Văn minh lúa nước
Nắm rõ thời tiết
Vận dụng sức trời
Làm nên cuộc đời
Giàu mạnh nước non
Ở vào thời ấy
Trên khắp thế gian
Không nước nào
Qua được nước Văn Lang
Ngày nay
Con cháu Việt Nam
Nhớ về Nguồn Cội
Tự hào
Bao thế hệ Cha Ông
Hào hùng Dân Tộc
Hào hùng
Bách Việt Văn Lang
***
Vua Hùng ngày xưa
Ra công dựng nước
Gồm thâu bá tánh
Không cần gươm đao
Không cần cung tên
Chỉ cần xoay chuyển
Văn Hóa Cội Nguồn
Đem ra truyền bá
Không cần chém giết
Bách tộc phục tùng
Làm nên nghiệp trời
Các nước láng ghiềng
Khiếp vía hồn kinh
Văn Lang rộng lớn
Ai cũng có đất
Có ruộng để cày
Có nương canh tác
Ruộng đồng bát ngát
Thẳng cánh cò bay
Bách Việt Văn Lang
Áo ấm cơm no
Sống đời tự do
Cùng nhau chung sức
Làm nên hào hùng
Những chàng trai
Những cô gái
Con cháu Tiên rồng
Ra sức phá rừng
Đào rãnh khai mương
Những thân hình
Thon thon nhỏ bé
Ý chí phi thường
Làm nên ruộng vườn
Nương rẫy mênh mông
Lối sống Văn Minh
Đắp đập khai mương
Nước có nước không
Thường là như ý
Văn minh lúa nước
Nắm rõ thời tiết
Vận dụng sức trời
Làm nên cuộc đời
Giàu mạnh nước non
Ở vào thời ấy
Trên khắp thế gian
Không nước nào
Qua được nước Văn Lang
Ngày nay
Con cháu Việt Nam
Nhớ về Nguồn Cội
Tự hào
Bao thế hệ Cha Ông
Hào hùng Dân Tộc
Hào hùng
Bách Việt Văn Lang
***
Ở vào thời ấy
Trên khắp thế gian
Không nước nào
Qua được nước Văn Lang
Ngày nay
Con cháu Việt Nam
Nhớ về Nguồn Cội
Tự hào
Bao thế hệ Cha Ông
Hào hùng Dân Tộc
Hào hùng
Bách Việt Văn Lang
Tự hào
Bao thế hệ Cha Ông
Hào hùng Dân Tộc
Hào hùng
Bách Việt Văn Lang
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s