LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 165 – RẠNG RỠ KHẮP NĂM CHÂU

LONG HOA THI TẬP
CA- NHẠC
165
RẠNG RỠ
KHẮP NĂM CHÂU

Từ ngàn xa xưa
Vua Hùng dựng nước
Toàn dân ra sức
Khai phá ruộng nương
Gieo trồng lúa nước
Mưa phùn lất phất
Ước đẩm đôi trâu
Trai hiền gái hiếu
Đảm đang cùng nhau
Chung vai gánh vát
Vì muốn có ăn
Vì muốn có mặc
Không quản mệt nhọc
Làm ra hạt ngọc
Làm ra gấm vóc lụa là
Ngày nay đã khác
Con cháu Vua Hùng
Lái con trâu sắt
Đâu cần dưỡng sức
Cày bừa ung dung
Và những chàng trai
Đâu cần tốn công
Nhích nhẹ đôi chân
Trâu sắc thét lên
Cày nhanh gió lộng
Vào bao cô gái
Xăn quần bó ống
Đạp sóng trùng dương
Vung tay rãi giống
Đi tới tương lai
Đồng xanh mọc lên
Trải dài xanh mước
Đi tới tương lai
Lúa vàng thơm ngát
Được mùa lúa thóc
Được mùa ngô khoai
No cơm ấm áo
Đổi đời
Nhờ khoa học thời nay
Giạo trắng nước trong
Tương lại rộng mở
Không còn cực khổ
Như thời xa xưa
Máy móc
Thay người thay trâu
Ấm no hạnh phúc
Thiên đàng trần gian
Việt Nam Việt Nam
Con dân Hùng Vương
Rồng Tiên Rồng Tiên
Con cháu
Lạc Long Quân Âu Cơ
Văn Minh Tinh Thần Vật Chất
Vua Hùng nối gót
Rạng rỡ khắp năm châu
***
Từ ngàn xa xưa
Vua Hùng dựng nước
Toàn dân ra sức
Khai phá ruộng nương
Gieo trồng lúa nước
Mưa phùn lất phất
Ước đẩm đôi trâu
Trai hiền gái hiếu
Đảm đang cùng nhau
Chung vai gánh vát
Vì muốn có ăn
Vì muốn có mặc
Không quản mệt nhọc
Làm ra hạt ngọc
Làm ra gấm vóc lụa là
Ngày nay đã khác
Con cháu Vua Hùng
Lái con trâu sắt
Đâu cần dưỡng sức
Cày bừa ung dung
Và những chàng trai
Đâu cần tốn công
Nhích nhẹ đôi chân
Trâu sắc thét lên
Cày nhanh gió lộng
Vào bao cô gái
Xăn quần bó ống
Đạp sóng trùng dương
Vung tay rãi giống
Đi tới tương lai
Đồng xanh mọc lên
Trải dài xanh mước
Đi tới tương lai
Lúa vàng thơm ngát
Được mùa lúa thóc
Được mùa ngô khoai
No cơm ấm áo
Đổi đời
Nhờ khoa học thời nay
Giạo trắng nước trong
Tương lại rộng mở
Không còn cực khổ
Như thời xa xưa
Máy móc
Thay người thay trâu
Ấm no hạnh phúc
Thiên đàng trần gian
Việt Nam Việt Nam
Con dân Hùng Vương
Rồng Tiên Rồng Tiên
Con cháu
Lạc Long Quân Âu Cơ
Văn Minh Tinh Thần Vật Chất
Vua Hùng nối gót
Rạng rỡ khắp năm châu
***
Được mùa lúa thóc
Được mùa ngô khoai
No cơm ấm áo
Đổi đời
Nhờ khoa học thời nay
Giạo trắng nước trong
Tương lại rộng mở
Không còn cực khổ
Như thời xa xưa
Máy móc
Thay người thay trâu
Ấm no hạnh phúc
Thiên đàng trần gian
Việt Nam Việt Nam
Con dân Hùng Vương
Rồng Tiên Rồng Tiên
Con cháu
Lạc Long Quân Âu Cơ
Văn Minh Tinh Thần Vật Chất
Vua Hùng nối gót
Rạng rỡ khắp năm châu
Việt Nam Việt Nam
Con dân Hùng Vương
Rồng Tiên Rồng Tiên
Con cháu
Lạc Long Quân Âu Cơ
Văn Minh Tinh Thần Vật Chất
Vua Hùng nối gót
Rạng rỡ khắp năm châu
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s