LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 164 – ANH ĐÂY MUỐN NÓI

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
164
ANH ĐÂY MUỐN NÓI

Anh đây muốn nói
Nhưng chẳng nên lời
Anh mãi ngập ngừng
Lâu rồi lâu lắm
Em là xuân thắm
Hương sắc tỏa lan
Em như tiếng đàn
Bâng khuâng nỗi lòng
Em như tiếng sáo
Gợi nhớ gợi thương
Em là
Dòng sông diệu êm
Mang phù sa
Bồi đắp quê hương
Giữa dòng đời
Anh mãi đợi chờ
Nhưng anh không dám
Ngõ lời cùng em
Nay anh mạnh dạng
Muốn cùng em bầu bạn
Đường trần
Có cặp có đôi
Xa hơn
Là quê hương thiên giới
Ở nơi đó
Một mùa xuân bất tử
Sống yên lành
Vĩnh viễn trường sanh
Hẹn hò, hò hẹn
Nơi non tiên
Hay trên các
Tầng trời châu báu
Rực ánh ngàn hoa
Nơi ao sen
Soi bóng anh
Cùng bóng em
Thiên đàng quê hương
Đất nước
Vĩnh hằng cõi tiên
Niềm vui
Đong đầy trong lẽ sống
Hạnh phúc thiên đàng
Bắt đầu nơi
Hạnh phúc trần gian
Thủy chung
Gắng bó keo sơn
Mãn trần trở lại
Quê hương cõi trời
***
Anh đây muốn nói
Nhưng chẳng nên lời
Anh mãi ngập ngừng
Lâu rồi lâu lắm
Em là xuân thắm
Hương sắc tỏa lan
Em như tiếng đàn
Bâng khuâng nỗi lòng
Em như tiếng sáo
Gợi nhớ gợi thương
Em là
Dòng sông diệu êm
Mang phù sa
Bồi đắp quê hương
Giữa dòng đời
Anh mãi đợi chờ
Nhưng anh không dám
Ngõ lời cùng em
Nay anh mạnh dạng
Muốn cùng em bầu bạn
Đường trần
Có cặp có đôi
Xa hơn
Là quê hương thiên giới
Ở nơi đó
Một mùa xuân bất tử
Sống yên lành
Vĩnh viễn trường sanh
Hẹn hò, hò hẹn
Nơi non tiên
Hay trên các
Tần trời châu báu
Rực ánh ngàn hoa
Nơi ao sen
Soi bóng anh
Cùng bóng em
Thiên đàng quê hương
Đất nước
Vĩnh hằng cõi tiên
Niềm vui
Đong đầy trong lẽ sống
Hạnh phúc thiên đàng
Bắt đầu nơi
Hạnh phúc trần gian
Thủy chung
Gắng bó keo sơn
Mãn trần trở lại
Quê hương cõi trời
***
Hạnh phúc thiên đàng
Bắt đầu nơi
Hạnh phúc trần gian
Thủy chung
Gắng bó keo sơn
Mãn trần trở lại
Quê hương cõi trời
Hạnh phúc thiên đàng
Bắt đầu nơi
Hạnh phúc trần gian
Thủy chung
Gắng bó keo sơn
Mãn trần trở lại
Quê hương cõi trời
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s