LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 168 – KỂ CHUYỆN ĐỜI TÔI

LONG HOA THI TẬP
CA- NHẠC
168
KỂ CHUYỆN ĐỜI TÔI

Nhiều khi, tôi muốn kể
Với những người thân
Kể chuyện đời tôi
Chuyện vui buồn đã qua
Chuyện lạc Nguồn
Chuyện lạc loài
Trôi lăng trong bể khổ
Những đêm dài không ngủ
Nghe từng giọt mưa rơi
Tôi xa, Cội Nguồn Cha Ông
Hẹn hò, từ buổi học trò
Mộng mơ, chưa làm gì nên công
Khi xưa, tôi mãi vui say
Trong cảnh, phồn hoa điên đảo
Và đời tôi
Khốn khổ triền miên
Tôi như tỉnh ra
Rời xa, tiếng hát đam mê
Theo những anh em
Ngày đêm truyền giáo
Lần lần, đi vào giác ngộ
Biết tâm tự tu
Biết tánh tự độ
Thấy lòng mình
Nhẹ tựa tên bay
Xin cảm ơi xin cảm ơn
Những người truyền giáo
Nhớ ngày nào
Cô đơn một mình
Trong thói đời
Còn tiền còn đệ tử
Hết tiền rồi
Thời cũng hết ông tôi
Đời là thế
Đời mãi bạc như vôi
Nhớ ngày nào
Tôi thầm yêu
Một người con gái
Nhưng không dám nói
Vì nàng nổi tiếng truyền kinh
Nàng không những xinh
Mà còn trong sáng
Tội gặp nàng trên Facebook
Nhưng nay tôi đã khác
Như đi vào lột xác
Thấu hiểu bao lời kinh
Tôi mạnh dạng nói lên
Những gì tôi muốn nói
Từ đó quen nhau
Tâm đầu ý hợp
Cùng hội cùng thuyền
Đi đến trăm năm
Câu chuyện của tôi
Tôi muốn kể với người thân
Lấy đó làm bài học
Hạnh phúc thường
Nằm trong Nguồn Cội, Cội Nguồn
***
Nhiều khi, tôi muốn kể
Với những người thân
Kể chuyện đời tôi
Chuyện vui buồn đã qua
Chuyện lạc Nguồn
Chuyện lạc loài
Trôi lăng trong bể khổ
Những đêm dài không ngủ
Nghe từng giọt mưa rơi
Tôi xa, Cội Nguồn Cha Ông
Hẹn hò, từ buổi học trò
Mộng mơ, chưa làm gì nên công
Khi xưa, tôi mãi vui say
Trong cảnh, phồn hoa điên đảo
Và đời tôi
Khốn khổ triền miên
Tôi như tỉnh ra
Rời xa, tiếng hát đam mê
Theo những anh em
Ngày đêm truyền giáo
Lần lần, đi vào giác ngộ
Biết tâm tự tu
Biết tánh tự độ
Thấy lòng mình
Nhẹ tựa tên bay
Xin cảm ơi xin cảm ơn
Những người truyền giáo
Nhớ ngày nào
Cô đơn một mình
Trong thói đời
Còn tiền còn đệ tử
Hết tiền rồi
Thời cũng hết ông tôi
Đời là thế
Đời mãi bạc như vôi
Nhớ ngày nào
Tôi thầm yêu
Một người con gái
Nhưng không dám nói
Vì nàng nỗi tiếng truyền kinh
Nàng không những xinh
Mà còn trong sáng
Tội gặp nàng trên Facebook
Nhưng nay tôi đã khác
Như đi vào lột xác
Thấu hiểu bao lời kinh
Tôi mạnh dạng nói lên
Những gì tôi muốn nói
Từ đó quen nhau
Tâm đầu ý hợp
Cùng hội cùng thuyền
Đi đến trăm năm
Câu chuyện của tôi
Tôi muốn kể với người thân
Lấy đó làm bài học
Hạnh phúc thường
Nằm trong Nguồn Cội, Cội Nguồn
***
Câu chuyện của tôi
Tôi muốn kể với người thân
Lấy đó làm bài học
Hạnh phúc thường
Nằm trong Nguồn Cội, Cội Nguồn
Câu chuyện của tôi
Tôi muốn kể với người thân
Lấy đó làm bài học
Hạnh phúc thường
Nằm trong Nguồn Cội, Cội Nguồn
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s