LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 169 – TIÊN RỒNG VIỆT NAM

LONG HOA THI TẬP
CA- NHẠC
169
TIÊN RỒNG VIỆT NAM

Tiên Rồng
Dân Tộc Việt Nam
Dù ở đâu
Phương đông phương tây
Chân trời góc bể
Đường độ dân tận độ
Kỳ nầy đẹp lắm
Rồng tiên hiển Thánh
Rồng tiên tỏa sáng
Làm cuộc đổi thay
Chuyển xoay thế giới
Thương nhân loại anh em
Đau khổ bao đời
Chiến tranh hận thù
Rơi vào nô lệ
Vật chất, kiến thức, thần quyền
Khó mà về trời
Khó mà
Thành Phật, Thánh, Tiên
Giờ đây
Thế giới
Còn chưa bình yên
Phải cần đổi mới
Đi vào Chánh Giác
Không còn độc tài
Không còn lỵ quỳ
Nộ lệ vật chất thần quyền
Cheo leo ghềnh đá
Luân hồi chìm đắm
Sanh tử, tử sanh
Nầy Rồng Tiên Việt Nam
Rồng Tiên thế giới
Chung nhau một lối
Dang tay cứu vớt
Nhân loại
Về Cội về Nguồn
Đi nào ta đi
Tiến lên
Chủ nghĩa đại đồng
Thực thi công lý
Dân Chủ Nhân Quyền
Làm cho
Cuộc sống công bằng tự do
Chấm dứt
Chủ nghĩa cá nhân
Chấm dứt thể chế xin cho
Rồng đã dậy
Tiên đã bay
Xuân về rực rỡ
Đổi thay đất trời
Chung tay
Nầy hỡi ơi hời
Cùng nhau ra trận
Hòa bình đắp xây
Làm cho
Thế giới yên vui
Địa cầu hạnh phúc
Năm châu hòa bình
Rồng Tiên Đại Đồng
Tình yêu vô tận
Thấm vào
Cuộc sống thế gian
Bình an hạnh phúc bình an
***
Tiên Rồng
Dân Tộc Việt Nam
Dù ở đâu
Phương đông phương tây
Chân trời góc bể
Đường độ dân tận độ
Kỳ nầy đẹp lắm
Rồng tiên hiển Thánh
Rồng tiên tỏa sáng
Làm cuộc đổi thay
Chuyển xoay thế giới
Thương nhân loại anh em
Đau khổ bao đời
Chiến tranh hận thù
Rơi vào nô lệ
Vật chất, kiến thức, thần quyền
Khó mà về trời
Khó mà
Thành Phật, Thánh, Tiên
Giờ đây
Thế giới
Còn chưa bình yên
Phải cần đổi mới
Đi vào Chánh Giác
Không còn độc tài
Không còn lỵ quỳ
Nộ lệ vật chất thần quyền
Cheo leo ghềnh đá
Luân hồi chìm đắm
Sanh tử, tử sanh
Nầy Rồng Tiên Việt Nam
Rồng Tiên thế giới
Chung nhau một lối
Dang tay cứu vớt
Nhân loại
Về Cội về Nguồn
Đi nào ta đi
Tiến lên
Chủ nghĩa đại đồng
Thực thi công lý
Dân Chủ Nhân Quyền
Làm cho
Cuộc sống công bằng tự do
Chấm dứt
Chủ nghĩa cá nhân
Chấm dứt thể chế xin cho
Rồng đã dậy
Tiên đã bay
Xuân về rực rỡ
Đổi thay đất trời
Chung tay
Nầy hỡi ơi hời
Cùng nhau ra trận
Hòa bình đắp xây
Làm cho
Thế giới yên vui
Địa cầu hạnh phúc
Năm châu hòa bình
Rồng Tiên Đại Đồng
Tình yêu vô tận
Thấm vào
Cuộc sống thế gian
Bình an hạnh phúc bình an
***
Rồng đã dậy
Tiên đã bay
Xuân về rực rỡ
Đổi thay đất trời
Chung tay
Nầy hỡi ơi hời
Cùng nhau ra trận
Hòa bình đắp xây
Làm cho
Thế giới yên vui
Địa cầu hạnh phúc
Năm châu hòa bình
Rồng Tiên Đại Đồng
Tình yêu vô tận
Thấm vào
Cuộc sống thế gian
Bình an hạnh phúc bình an
Rồng Tiên Đại Đồng
Tình yêu vô tận
Thấm vào
Cuộc sống thế gian
Bình an hạnh phúc bình an
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s