LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 170 – SỐNG VÌ ĐỜI

LONG HOA THI TẬP
CA- NHẠC
170
SỐNG VÌ ĐỜI

Xin hiểu người ơi
Trong bể cõi hồng trần
Mấy người,
Ước nguyện viên thành
Càng khổ đau
Thời giác ngộ càng cao
Tiến hóa càng mau
Khốn khổ bây giờ
Cho ngày mai, huy hoàng
Không phải
Tự nhiên mà có
Cái giá phải trả,
Cho ngày nay
Thời rực sáng
Cho ngày mai
Ta nên
Góp phần công sức
Xác thân nầy
Cống hiến cho trọn tình quê
Nhân thế bây giờ
Biết bao người
Còn đang thiếu thốn
Khoai sắn,
Cũng chẳng có để mà ăn
Biết bao người
Sống mà như chết
Bao oan ức
Mất hết quyền tự do
Đành lòng sao em
Đành lòng sao anh
Nở nào nhìn sự đời
Sống trong u buồn
Quỳ lụy xin cho
Sống trong nỗi lo
Sống trong hãi hùng sợ hãi
Đành lòng sao em
Đành lòng sao anh
Sung sướng, chỉ mình ta
Khi bao người
Còn trong biển khổ
Thiếu thốn bệnh tật ốm đau
Cuộc đời
Chỉ là bóng câu cửa sổ
Lương tâm vứt bỏ
Thời coi như
Muôn kiếp đọa đày
Hãy cho đi, vì đời
Tình người vẫn còn mãi
Không phai màu tàn úa
Tuy nơi cõi trần
Nhưng tâm hồn hiển Thánh
Sống cuộc đời cống hiến
Thời tình người càng sâu
Càng nhiều khổ dau,
Càng xích lại gần nhau
Khốn khổ vì đời bây giờ
Cũng chính là
Tốt đẹp cho mai sau
***
Xin hiểu người ơi
Trong bể cõi hồng trần
Mấy người,
Ước nguyện viên thành
Càng khổ đau
Thời giác ngộ càng cao
Tiến hóa càng mau
Khốn khổ bây giờ
Cho ngày mai, huy hoàng
Không phải
Tự nhiên mà có
Cái giá phải trả,
Cho ngày nay
Thời rực sáng
Cho ngày mai
Ta nên
Góp phần công sức
Xác thân nầy
Cống hiến cho trọn tình quê
Nhân thế bây giờ
Biết bao người
Còn đang thiếu thốn
Khoai sắn,
Cũng chẳng có để mà ăn
Biết bao người
Sống mà như chết
Bao oan ức
Mất hết quyền tự do
Đành lòng sao em
Đành lòng sao anh
Nở nào nhìn sự đời
Sống trong u buồn
Quỳ lụy xin cho
Sống trong nỗi lo
Sống trong hãi hùng sợ hãi
Đành lòng sao em
Đành lòng sao anh
Sung sướng, chỉ mình ta
Khi bao người
Còn trong biển khổ
Thiếu thốn bệnh tật ốm đau
Cuộc đời
Chỉ là bóng câu cửa sổ
Lương tâm vứt bỏ
Thời coi như
Muôn kiếp đọa đày
Hãy cho đi, vì đời
Tình người còn mãi
Không phai màu tàn úa
Tuy nơi cõi trần
Nhưng tâm hồn hiển Thánh
Sống cuộc đời cống hiến
Thời tình người càng sâu
Càng nhiều khổ dau,
Càng xích lại gần nhau
Khốn khổ vì đời bây giờ
Cũng chính là
Tốt đẹp cho mai sau
***
Hãy cho đi, vì đời
Tình người còn mãi
Không phai màu tàn úa
Tuy nơi cõi trần
Nhưng tâm hồn hiển Thánh
Sống cuộc đời cống hiến
Thời tình người càng sâu
Càng nhiều khổ dau,
Càng xích lại gần nhau
Khốn khổ vì đời bây giờ
Cũng chính là
Tốt đẹp cho mai sau
Càng nhiều khổ dau,
Càng xích lại gần nhau
Khốn khổ vì đời bây giờ
Cũng chính là
Tốt đẹp cho mai sau
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s