LONG HOA THI TẬPCA – NHẠC – 159 – ĐÁNH ĐUỔI NGOẠI XÂM

LONG HOA THI TẬP
CA- NHẠC
159
ĐÁNH ĐUỔI
NGOẠI XÂM

Nước non nước non
Mây trời suối gọi
Ta lên đường
Đánh đuổi ngoại xâm
Biển đảo còn đâu
Ngoại xâm chiếm đóng
Sóng nỗi căm hờn
Biển buồn mênh mang
Và giờ đây
Dân Tộc Rồng Tiên
Không thể lặng im
Chung nhau quyết chiến
Đòi lại những gì
Biển đảo quê hương
Đòi lại những gì
Tất đất Cha Ông
Con cháu Rồng Tiên
Sát cánh bên nhau
Lớp trước lớp sau
Lũy hào kiên cố
Lớp trước lớp sau
Keo sơn gắng bó
Đoàn kết anh em
Chung nhau diệt thù
Từ ngày
Rồng Tiên sáng ngời
Bắc Nam một nhà
Từ ngày
Văn Hóa Cội Nguồn
Như ánh mặt trời soi sáng
Hồn thiên sông núi
Trổi dậy anh linh
Hồn Thiên,
Dân Tộc tỏa sáng bừng lên
Mỗi trái tim
Mang trong mình trung hiếu
Nối vòng tay lớn
Góp lửa diệt thù
Dù bom rơi
Dù đạn nổ
Cũng quyết lòng
Giữ lấy non sông
Mỗi tất đất Cha Ông
Thấm đầy
Máu xương đã đổ
Nay thế hệ cháu con
Dâng hiến
Lứa tuổi thanh xuân
Quên mình
Đòi lại những gì đã mất
Niềm tin chiến thắng
Vì chính nghĩa đã bùng lên
***
Nước non nước non
Mây trời suối gọi
Ta lên đường
Đánh đuổi ngoại xâm
Biển đảo còn đâu
Ngoại xâm chiếm đóng
Sóng nỗi căm hờn
Biển buồn mênh mang
Và giờ đây
Dân Tộc Rồng Tiên
Không thể lặng im
Chung nhau quyết chiến
Đòi lại những gì
Biển đảo quê hương
Đòi lại những gì
Tất đất Cha Ông
Con cháu Rồng Tiên
Sát cánh bên nhau
Lớp trước lớp sau
Lũy hào kiên cố
Lớp trước lớp sau
Keo sơn gắng bó
Đoàn kết anh em
Chung nhau diệt thù
Từ ngày
Rồng Tiên sáng ngời
Bắc Nam một nhà
Từ ngày
Văn Hóa Cội Nguồn
Như ánh mặt trời soi sáng
Hồn thiên sông núi
Trổi dậy anh linh
Hồn Thiên,
Dân Tộc tỏa sáng bừng lên
Mỗi trái tim
Mang trong mình trung hiếu
Nối vòng tay lớn
Góp lửa diệt thù
Dù bom rơi
Dù đạn nổ
Cũng quyết lòng
Giữ lấy non sông
Mỗi tất đất Cha Ông
Thấm đầy
Máu xương đã đổ
Nay thế hệ cháu con
Dâng hiến
Lứa tuổi thanh xuân
Quên mình
Đòi lại những gì đã mất
Niềm tin chiến thắng
Vì chính nghĩa đã bùng lên
***
Từ ngày
Văn Hóa Cội Nguồn
Như ánh mặt trời soi sáng
Hồn thiên sông núi
Trổi dậy anh linh
Hồn Thiên,
Dân Tộc tỏa sáng bừng lên
Mỗi trái tim
Mang trong mình trung hiếu
Nối vòng tay lớn
Góp lửa diệt thù
Dù bom rơi
Dù đạn nổ
Cũng quyết lòng
Giữ lấy non sông
Mỗi tất đất Cha Ông
Thấm đầy
Máu xương đã đổ
Nay thế hệ cháu con
Dâng hiến
Lứa tuổi thanh xuân
Quên mình
Đòi lại những gì đã mất
Niềm tin chiến thắng
Vì chính nghĩa đã bùng lên
Niềm tin chiến thắng
Vì chính nghĩa đã bùng lên
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s