LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 158 – VIỆT NAM BAY CAO

LONG HOA THI TẬP
CA NHẠC
158
VIỆT NAM BAY CAO

Việt Nam
Đang bay cao
Cả dân tộc
Tỏa sáng những vì sao
Cùng đắp xây
Thiên đàng trần gian
Du lịch khắp nơi
Ớ a
Làm cho thế giới
Cảm thấy ngỡ ngàng
Ơi hò
Non nước
Ngập tràn mùa xuân
Những ngày qua
Dân Tộc Việt Nam
Những ngày xông pha
Đi vào đổi mới
Điểm hẹn lại lên
Cùng nhau tiến tới
Thề giữ lấy quê hương
Năm nghìn năm
Rực ánh bình minh
Sánh vai cùng năm châu
Hò hơ
Ta chung nhau xây đắp
Đại Đồng chủ nghĩa
Tối cao nhân loài
Ơi hò
Ta xây dựng công trình
Thiên Quyền Nhân Chủ
Đẹp lành thế gian
Việt Nam
Đoàn kết khắp thế nhân
Môt Việt Nam tỏa sáng
Văn Minh đổi đời
Việt Nam nay đã khác
Việt Nam nay sáng ngời
Thay thịt đổi da
Đẹp lành biết bao
Việt Nam Việt Nam
Đang bay rất cao
***
Việt Nam
Đang bay cao
Cả dân tộc
Tỏa sáng những vì sao
Cùng đắp xây
Thiên đàng trần gian
Du lịch khắp nơi
Ớ a
Làm cho thế giới
Cảm thấy ngỡ ngàng
Ơi hò
Non nước
Ngập tràn mùa xuân
Những ngày qua
Dân Tộc Việt Nam
Những ngày xông pha
Đi vào đổi mới
Điểm hẹn lại lên
Cùng nhau tiến tới
Thề giữ lấy quê hương
Năm nghìn năm
Rực ánh bình minh
Sánh vai cùng năm châu
Hò hơ
Ta chung nhau xây đắp
Đại Đồng chủ nghĩa
Tối cao nhân loài
Ơi hò
Ta xây dựng công trình
Thiên Quyền Nhân Chủ
Đẹp lành thế gian
Việt Nam
Đoàn kết khắp thế nhân
Môt Việt Nam tỏa sáng
Văn Minh đổi đời
Việt Nam nay đã khác
Việt Nam nay sáng ngời
Thay thịt đổi da
Đẹp lành biết bao
Việt Nam Việt Nam
Đang bay rất cao
***
Năm nghìn năm
Rực ánh bình minh
Sánh vai cùng năm châu
Hò hơ
Ta chung nhau xây đắp
Đại Đồng chủ nghĩa
Tối cao nhân loài
Ơi hò
Ta xây dựng công trình
Thiên Quyền Nhân Chủ
Đẹp lành thế gian
Việt Nam
Đoàn kết khắp thế nhân
Môt Việt Nam tỏa sáng
Văn Minh đổi đời
Việt Nam nay đã khác
Việt Nam nay sáng ngời
Thay thịt đổi da
Đẹp lành biết bao
Việt Nam Việt Nam
Đang bay rất cao
Việt Nam Việt Nam
Đang bay rất cao
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s